NHO Mat og Drikke

Innhold

Forskningsbudsjettet bør løftes

Nyhet

Publisert

Se NHO Mat og Drikkes høringsinnspill i næringskomiteen.

ÅPEN HØRING I NÆRINGSKOMITEEN: Vi mener bevilgningene til de generelle forskningsprogrammene i forskningsrådet må øke med 120 millioner for å komme på internasjonalt nivå.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 legger regjeringen opp til en liten realnedgang i tilskuddene til forskningsrådet i henholdsvis KD, NFD og LMDs budsjettproposisjoner. Det er i beste fall en videreføring av nivået fra 2017, snarere enn økt satsing på forskning og innovasjon i statsbudsjettet 2018.

- NHO Mat og Drikke mener bevilgningene til de generelle forskningsprogrammene i forskningsrådet må øke med 120 mill fra 2017 til 2018 for å komme på internasjonalt nivå, og det må gis en tilstrekkelig andel til forskning i mat, drikke- og bionæringene, sa NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk under den åpne høringen.

- Mat, drikke- og bionæringene investerer selv betydelige midler i forskning og innovasjon. Økte tilskudd vil stimulere bedriftene til å øke sine egne investeringer i forskning og innovasjon ytterligere.

Økt forskningsinnsats og kunnskapsbygging er avgjørende for fremvekst av nye former for verdiskaping og sysselsetting. Derfor må tilskuddene til forsknings- og innovasjonsprogrammer som BIA, Bionær, Energix økes. For mat, drikke- og bionæringene er økt forskningsinnsats på muliggjørende teknologier, energieffektivisering og avanserte produksjonsprosesser avgjørende for fremveksten av nye ideer, nye forretningsmodeller, innovasjoner og produkter.

Støtten til arbeidet med matsvinn må opprettholdes

Landbruksdepartementet foreslår at støtten til frivillige organisasjoner kuttes med mer enn 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018. På listen over frivillige organisasjoner som er omfattet av forslaget er det flere som mottar støtten fordi de tar seg av oppgaver på vegne av det offentlige, og noen organisasjoner som knapt kan kalles "frivillige". Herunder ligger Matvett AS.

På vegne av regjeringen, undertegnet klima - og miljøminister Vidar Helgesen den 26. september en omfattende avtale med næringslivet for å bekjempe matsvinn i regi av Matvett AS. Med samme formål har vi vært med å opprette Matsentralen, som tar imot varer fra produsenter og handel som ellers ville blitt destruert.

- Samarbeidet om å redusere matsvinn har kommet godt i gang. Det er viktig at vi ikke snubler i starten med budsjettkutt som svekker innsatsen. NHO Mat og Drikke ber derfor om at støtten til disse institusjonene opprettholdes, sa Brubakk.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: