NHO Mat og Drikke

Innhold

Finansdepartementet avviser at avgiftsøkninger er statsstøtte

Nyhet, Skatt og avgift

Publisert

Foto. administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, i Brussel sammen med Bjørnar Alterskjær fra Kluge Advokatfirma.

Torsdag 14. desember var administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, i Brussel sammen med Bjørnar Alterskjær fra Kluge Advokatfirma for å levere inn klage på avgiftsøkningene til EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Finansdepartementet avga 19. januar sitt svar til ESA på klagen fra NHO Mat og Drikkes på avgiftsøkningen for alkoholfrie drikker og sjokolade- og sukkervarer. Ikke overraskende avviser departementet klagen.

NHO Mat og Drikke klaget 13. desember 2017 Stortingets økning i avgiftene på alkoholfrie drikker og sjokolade- og sukkervarer i statsbudsjettet for 2018 inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA. Finansdepartementet har i dag avgitt sitt klagesvar til ESA, og avviser ikke overraskende klagen.

NHO Mat og Drikke mener at svaret fra departementet ikke adresserer det substansielle i NHO Mat og Drikkes klage, nemlig at avgiftsøkningene bryter statsstøttereglene i EØS-avtalen, og vi fastholder klagen.

Samtidig innrømmer Finansdepartementet i brevet at særavgiftene er fiskale og at økningene i 2018 er begrunnet med å sikre staten inntekter. Dette er stikk i strid med det Høyre, FrP, Venstre og KrFs sa når de vedtok statsbudsjettet, nemlig at avgiftsøkningene er begrunnet ut fra folkehelsehensyn.

Finansdepartementets svar til ESA er omfattende. Vi går nå gjennom dette og vil i første omgang gi våre kommentarer overfor ESA. 

Dette er saken:

Høyre, FrP, KrF og Venstre gikk i sitt budsjettforlik inn for en sterk avgiftsøkning på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke fra og med 1. januar 2018. Økningen som ligger på mellom 42 og 83 prosent får dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, og gir negative ringvirkninger for hele mat- og drikkenæringen.

NHO Mat og Drikke mener at den voldsomme avgiftsøkningen svekker grunnlaget for den ambisiøse samarbeidsavtalen for bedre folkehelse mellom myndighetene og mat- og drikkenæringen som ble etablert i 2016. Med avtalen har næringsliv og myndigheter etablert konkrete måltall for reduksjon i inntaket av sukker, salt og mettet fett i befolkningen innen 2021.

Avgiftsøkningen, som er på nærmere 2 milliarder kroner, vil også forsterke utfordringene med den allerede sterkt økende grensehandelen, redusere statens avgiftsinntekter og true norske arbeidsplasser i mat- og drikkenæringen og i dagligvarehandelen.

Brus og godteri brukes i stor grad som lokkevarer for grensehandelen med øvrige dagligvarer. Det er velkjent at billige lokkevarer fører til hamstring og høyere konsum. Det burde bekymre politikere som er opptatt av tiltak for bedre folkehelse.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: