Behov for styrket konkurranse i dagligvaremarkedet

I dagligvarebutikk. Mann handler.

Foto: Betzy Hänninnen. Foto: Betzy Hänninen

NHO Mat og Drikke og Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) møtte næringsminister Monica Mæland den 10. januar  for å diskutere de tiltakene regjeringen har skissert for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet.

Næringsministeren varslet 15. mars 2016 flere tiltak for å styrke effektiviteten og konkurransen i verdikjeden for mat. Disse tiltakene kom etter at stortingsflertallet sa at «det er krevende konkurranseforhold i hele verdikjeden for mat i Norge». Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, som stod bak denne merknaden, understreket også noe av utfordringen er knyttet til høy og delvis økende konsentrasjon av på leverandør- og distribusjonsleddet kombinert med økende vertikal koordinering og integrasjon mellom leddene i verdikjeden. 

NHO Mat og Drikke og DLF har vært positive til regjeringens forslag for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, og har fremmet flere forslag om hvordan dette kan gjøres på en mest hensiktsmessig og virkningsfull måte. 

- Vi oppfattet at næringsministeren er opptatt av utfordringene dagligvaremarkedet, og interessert i å diskutere effektive tiltak for å styrke effektiviteten og konkurransen i verdikjeden, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. 

Møtet med næringsministeren var planlagt lang tid i forveien, men fant sted mot et bakteppe av debatten rundt operasjonaliseringen av Remas såkalte «bestevennstrategi». Denne strategien innebærer blant annet at flere leverandører ikke lenger har landsdekkende avtaler med denne kjeden. NHO Mat og Drikke kommenterer ikke kommersielle relasjoner og konkurransen mellom ulike medlemsbedrifter og deres kunder, og drøftet derfor heller ikke enkeltspørsmål med statsråden.

- Vi understreket imidlertid sterkt viktigheten av at vi raskt kan få på plass effektive tiltak langs de linjene regjeringen har skissert, og som sikrer en mer effektiv konkurranse både horisontalt og vertikalt i verdikjeden, understreker Brubakk.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: