Matnasjonen Norge favner bredt

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

Cover

Matnasjonen Norge. Foto: Landbruks- og matdepartementet, Matmerk, Innovasjon Norge og Colourbox.

Regjeringen har visjon om å utvikle Matnasjonen Norge. Samarbeidet med mat- og drikkeindustrien og viktigheten av økt kompetanse og rekruttering til matfagene fremheves.

Regjeringens strategi for Matnasjonen Norge er lagt frem. Strategien favner bredt og tre departementer stiller seg bak denne - Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Det uttalte formålet med strategien er å samle og synliggjøre koblinger mellom næringspolitikken på matområdet og helse- og folkehelsepolitikken.

For å realisere visjonen om Matnasjonen Norge beskriver strategien fire utvalgte innsatsområder:

  1. Produksjon av og tilbud om, bærekraftig, trygg og sunn mat av høy kvalitet
  2. Skape grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet
  3. Innovasjon og mangfold
  4. Kompetanse, kunnskap og rekruttering og omdømmebygging

- Det er positivt at strategien støtter opp under de eksisterende samarbeidene mellom myndighetene og den norske mat- og drikkeindustrien, både innenfor sunt kosthold, bærekraft og mattrygghet, sier direktør analyse og politikk Terje Sletnes i NHO Mat og Drikke.

- Vi har også merket oss at behovet for økt kompetanse og rekruttering til matfagene er fremhevet i et eget innsatsområde, og det er positivt. Samtidig savner vi en tydeligere retning i strategien for å skape vekst og innovasjon i mat- og drikkenæringen. Dette er blant områdene vi vil følge opp fremover, sier han.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: