Innhold

- Ytterligere tiltak må komme

Nyhet

Publisert

Grønnsaksdisk med purre og gulrøtter

Mange bedrifter opplever at kompensasjonsordningen ikke treffer. Dette gjelder særlig virksomheter med store sesongvariasjoner, blant annet i grøntsektoren. Foto: Peter Wendt, Unsplash

Det er få endringer i det reviderte nasjonalbudsjettet som løser utfordringene som mat- og drikkebedriftene fortsatt opplever under koronakrisen. – Vi trenger mer kraftfulle og treffsikre tiltak i den varslede tilleggsproposisjonen og i justeringene av kompensasjonsordningen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

De mest sentrale sakene for mat- og drikkenæringen under koronakrisen har vært å opprettholde matforsyningen, sikre tilgang på arbeidskraft og økonomiske kompensasjoner som gjør at sunne bedrifter også forblir sunne etter krisen.

- Det er få målrettede tiltak rettet mot mat- og drikkenæringen i revidert nasjonalbudsjett, sier Brubakk. Han understreker at mange bedrifter opplever at kompensasjonsordningen ikke treffer. Dette gjelder særlig virksomheter med store sesongvariasjoner, blant annet i grøntsektoren. Nå som innreiseforbudet for tredjelandsborgere er opphevet, må det legges godt til rette for at sesongbasert arbeidskraft kan komme til Norge. Sesongen er allerede i gang for flere virksomheter, så næringen trenger rask tilgang på arbeidskraft, sier Brubakk.

Full stans i grensehandelen

Med inn- og utreiseforbudet har grense- og tax-free handel stoppet opp. - Omsetningen i dagligvarebutikkene i grenseområdene har nå en sterk vekst. Dette viser hvilken trussel grensehandelen utgjør for verdiskapingen i mat- og drikkenæringen i Norge, sier Brubakk. - I arbeidet med å gjenoppbygge økonomien i Norge etter krisen, vil en harmonisering av avgiftsnivåene mellom Norge og Sverige kunne bidra til å dempe grensehandelen og sørge for at mer av verdiskapingen forblir innenfor landets grenser. En slik harmonisering bør inngå i regjeringens såkalte fase tre, altså tiltak som skal få fart på norsk økonomi igjen, understreker han.

Utfordrende for Horeca-leverandører

Etter at reiselivet stanset helt opp tidlig i mars, står leverandører til hotell, restaurant og storkjøkken i fare for å miste kundene sine. - Det er behov for en løsning hvor innbetalte særavgifter på varer som ikke konsumeres ikke blir en økonomisk belastning for leverandørene. Det er gjort enkelte endringer som gjør at vareleverandørene i økt grad likestilles med andre kreditorer ved en konkurs, men det er ikke tilstrekkelig. Vi trenger løsninger som øker tilliten og reduserer risikoen i verdikjeden. Det vil lette situasjonen for de hardt rammede bedriftene innenfor hotell, restaurant og storkjøkken, sier Brubakk.

Øker antallet fagskoleplasser

Regjeringen foreslår også 4000 nye studieplasser ved universitet og høgskoler, og 1000 nye studieplasser til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene. - Selv om det er et stykke igjen til vårt mål om en dobling av utdanningstilbudet i fagskolen, er dette et viktig og godt skritt i riktig retning, sier Brubakk.

NHO og LO har i brev til kunnskapsministeren bedt om et stimuleringstilskudd direkte til lærebedrifter som tar over og/eller tar inn ekstra lærlinger som følge av koronasituasjonen - Et slikt tilskudd kan bidra til at bedriftene kan ta inn flere nye lærlinger enn de opprinnelig hadde planlagt. Dette er ikke nevnt i revidert budsjett, men dette vil vi følge opp, sier Brubakk

God tilskuddsordning for skogbruket

Brubakk trekker særlig frem regjeringens forslag om en ny, midlertidig tilskuddsordning for å opprettholde aktiviteten i skogbruket. - Midlene skal brukes til å bidra til at skogsentreprenører kan vri aktiviteten over på tynningshogst og andre former for uttak av virke med stor andel av massevirke og energiflis. Det foreslås å sette av 50 millioner kroner til ordningen. Dette er et viktig bidrag til næringen i den pågående krisen, sier han.

Les også: Revidert: Det handler om å redde arbeidsplasser på NHOs nettsider

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: