Statsbudsjettet 2021: Konkurransetilsynet med permanent satsing på dagligvaresektoren

Publisert

Frukt og grønnsaksdisk

Illustrasjonsfoto. Foto: Betzy Hänninen.

Regjeringen foreslår å øremerke 8,5 millioner kroner av Konkurransetilsynets budsjett til styrking av tilsynets arbeid med konkurransen i dagligvaresektoren i statsbudsjettet for 2021.

Regjeringen viser til oppfølgingen av Stortingsmeldingen 27 (2019 – 2020) Daglegvare og konkurranse – Kampen om kundane og legger opp til at den økte innsatsen på dagligvareområdet siden 2018 skal etableres som en permanent del av virksomheten fremover.

Regjeringen ønsker blant annet at tilsynet skal styrke håndhevingen av konkurranseloven på dagligvareområdet og øke markedsovervåkningen og vurdere fortløpende tiltak som kan styrke konkurransen. Et av de mer konkrete forslagene går ut på å overvåke dagligvarekjedenes innkjøpspriser fra leverandørene.

- Dagligvarebransjen har lenge vært preget av dagligvarekjedenes forhandlingsstyrke overfor leverandørene, noe som har innvirkninger på priser og utvalg til forbrukerne. Det er derfor positivt at Konkurransetilsynet får ressurser til å styrke virksomheten og øke kompetansen på dette området, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Dagligvaresektoren er stor og variert med en omsetning på nærmere 180 milliarder kroner i 2019. Sektoren er preget av at de tre største dagligvarekjedene kontrollerer 96 prosent av detaljistleddet og har nær full kontroll på grossist- og distribusjonsleddet. Dermed besitter de betydelig forhandlingsstyrke og innkjøpsmakt i forhandlingene med leverandørene. Forhandlingene mellom leverandørene og dagligvarekjedene er komplekse, og det har i flere år vært klart et det er behov for en tydeligere og bedre regulering av partenes atferd i forhandlingssituasjoner, og en bedre kontroll over konkurransesituasjonen i markedet.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: