Innhold

Statsbudsjettet 2021: CO2-avgift på forbrenning av avfall

Nyhet, Bærekraft og klima

Publisert

Flyfoto av et forbrenningsanlegg

Illustrasjonsfoto. Foto: Marcin Jozwiak fra Pexels

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslås det en avgiftssats på 149 kroner per tonn CO2 ved forbrenning på avfallsanlegg som ikke er kvotepliktige. Regjeringen legger til grunn at forbrenningsanleggene vil enten måtte velte merkostnaden fra avgiften over på de som leverer inn avfallet, eller bære kostnaden selv.

- Vi støtter regjeringens vurdering at "forurenser betaler" prinsippet overholdes med forslaget, sier Terje Sletnes i NHO Mat og Drikke, og fortsetter:

- Utslippet oppstår når avfall forbrennes i norske forbrenningsanlegg og ikke når produkter som til slutt ender opp som avfall designes eller produseres. Plast er et emballasjemateriale som er nødvendig for å redusere matsvinn, ha en høy grad av matsikkerhet og lav vekt ved transport. Det avgjørende er å holde plasten i et lukket kretsløp gjennom gode systemer for innsamling, utsortering og resirkulering, slik at mer av plasten kan bli nye produkter og mindre forbrennes, sier han.

I omtalen av forslaget er regjeringen tydelig på at det er kommunene som er ansvarlige for innsamling og levering av husholdningsavfall. – Det er imidlertid stor variasjon i hvor mye den enkelte kommune samler inn og utsorterer av plast fra avfallet, selv om de står overfor den samme avfallsstrømmen. Ved at det gis mulighet til å få redusert avgift dersom det sorteres ut mer plast fra avfallet, bør dette gi et insentiv til at mindre plast går til forbrenning, sier Sletnes.

Regjeringen legger til grunn at CO2-avgiften trolig vil gi økte kommunale renovasjonsgebyrer, da disse normalt settes til selvkost. Næringslivet vil kunne få økte kostnader for næringsavfall.

- Vi er likevel bekymret over at kostnader knyttet til husholdningsavfallet kan bli veltet over på produsentene og leverandørene. Kommunene argumenterer sterkt for at produsenter og leverandører skal ta en større andel av regningen, selv om det er kommunen som har kontroll på systemene for innsamling og dermed også stor innflytelse på hvor mye av det samlede plastvolumet som kan resirkuleres, avslutter Sletnes.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: