NHO Mat og Drikke

Innhold

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Nyhet

Publisert

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

I Revidert nasjonalbudsjett for 2019 er NHO Mat og Drikke blant annet fornøyde med det vi mener er en bra oppfølging av konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Regjeringen varsler i revidert nasjonalbudsjett at det skal legges frem en stortingsmelding om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Meldingen skal ifølge regjeringen kartlegge konsentrasjon og etableringshindre i verdikjeden for mat- og drikke. Arbeidet med meldingen vil sannsynligvis samle trådene fra det pågående arbeidet med kartlegging av innkjøpspriser og mulige etableringshindre i dagligvaremarkedet.

- Mat- og drikkenæringen ønsker en slik stortingsmelding om dagligvaremarkedet velkommen sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. – En slik melding vil bidra til en kunnskapsbasert politikkutforming på et område som treffer mat- og drikkeprodusentene og forbrukerne hver eneste dag fortsetter han.

NHO Mat og Drikkes utgangspunkt er at det skal være virksom konkurranse i hele verdikjeden for mat og drikke. Samtidig er det norske dagligvaremarkedet preget av tre markante særtrekk:

  • Høy konsentrasjon i dagligvareleddet
  • De tre dagligvarekjedenes vertikale integrasjon inn i produksjons- og foredlingsleddet
  • Fraværet av uavhengige grossister

NHO Mat og Drikke har tidligere pekt på at den svekkede konkurransen og etableringshindre i dagligvaremarkedet er knyttet til dagligvarekjedenes dominerende strategiske posisjon i verdikjeden for mat og drikke. En posisjon de oppnår gjennom sterke koblinger mellom grossist-, distribusjons- og detaljistleddene i kombinasjon med kjedenes vertikale integrasjon bakover i produksjonsleddet, innkjøpsmakt og lojalitetsprogrammer for forbrukerne.

Les også: Høringsinnspillet til NHO Mat og Drikke: Konkurranseforholdene i verdikjeden for mat og drikke 

NHO Mat og Drikke er også fornøyd med at regjeringen styrker Konkurransetilsynet i den hensikt å styrke konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Grensehandelen må kartlegges

Stortingsmeldingen om dagligvaremarkedet må gjøre en nærmere karlegging av hvordan den rekordhøye grensehandelen med Sverige påvirker konkurransesituasjonen og forbrukerpreferanser i det norske dagligvaremarkedet. Den fysiske grensehandelen med Sverige lå på 15,7 milliarder kroner i 2018 og svekker mat- og drikkenæringens konkurransekraft dag for dag. Regjeringen varslet i Stortingsmeldingen om varehandelen at den skal utvikle et såkalt grensehandelsbarometer, for nettopp å kartlegge omfanget og virkningene av grensehandel.

- NHO Mat og Drikke forutsetter at grensehandelsbarometeret lanseres raskt, og bidrar til å gi kunnskap om grensehandelen. Dette vil være viktig på en rekke områder, ikke minst i utformingen av avgiftspolitikken, understreker Brubakk.

Avgiftslettelse på sider

Det er også positivt at regjeringen foreslår redusert alkoholavgift for sider og lignende alkoholvarer fra små bryggerier. Dette er i tråd med innspill fra Vin- og brennevinsleverandørenes forening og Bryggeri- og drikkevareforeningen, som har pekt på at dagens regler innebærer ulik avgiftsmessig behandling av like typer alkoholvarer. Regjeringen foreslår nå at ordningen også gjelder for sider og lignende innenfor det samme alkoholintervallet. Endringen trer i kraft fra 1. juli 2019.

- Det er bra at regjeringen foreslår en reduksjon i alkoholavgifter for småskalaproduksjon av sider, men det meste av håndverkssideren er over 4,7 pst., sier Ingunn Jordheim, som er generalsekretær i VBF. – Skal man støtte disse produsentene, må man prioritert se på en volumgrense for støtte, ikke alkoholprosent, mener hun.

VBF mener også at støtte til produksjon av all småskala-alkohol bør likestilles:

- Uavhengig av alkoholtype er distriktspolitiske hensyn, stabile, lokale arbeidsplasser og ivaretakelse av gamle håndverkstradisjoner viktige argumenter for slik støtte, mener Jordheim.

En tilsvarende ordning har blitt innført i Danmark også for brennevin med begrunnelse likestilling mellom de ulike alkoholtyper.

Dyrevelferd og -helse prioriteres

NHO Mat og Drikke støtter også at bevilgningene til Veterinærinstituttet økes, slik at den regionale organisasjonen kan videreføres. God dyrevelferd og -helse er avgjørende for norske mat- og drikkeprodusenter, og Veterinærinstituttet er en viktig aktør for næringen.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: