Innhold

Ny regjeringsplattform på plass

Nyhet

Publisert

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg skal lede den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985. Her fra NHOs årskonferanse Vi og verden. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Det er flere saker som er verdt å merke seg for mat-, drikke-, og bionæringene i den nye regjeringsplattformen. Ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres kraftig. Det skal bli enklere å starte bedrift. Lov om god handelsskikk innføres i 2020.

Kvelden torsdag 17. januar ble Høyre, FrP, Venstre og KrF enige om ny regjeringserklæring.

- Med en flertallsregjering er det flertall i Stortinget for de prioriteringene og reformene som regjeringen foreslår. Nå forventer vi mer stabilitet og forutsigbarhet. Det gjør det enklere å jobbe langsiktig og skape flere arbeidsplasser, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Den nye politiske plattformen er på 108 sider, og det er flere saker som er av interesse for mat-, drikke-, og bionæringene.

Ikke-kvotepliktige utslipp

Regjeringen vil blant annet at Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent sammenlignet med 2005. Regjeringen har som mål at reduksjonen skjer gjennom innenlandske tiltak og planlegger for dette. Om strengt nødvendig kan fleksibiliteten i EUs rammeverk benyttes.

- Det legges opp til tøffere krav til å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, sier Brubakk. Da er det ekstra viktig at det stilles midler til rådighet for risikoavlastning, slik at bedriftene i større grad skal kunne bytte energikilde. Eksempelvis kan det her være snakk om behov for investeringer og økt kompetanse hos den enkelte bedrift, sier han.

Særavgifter

Regjeringen varsler at den vil «vurdere forenklinger i avgiftssystemet slik at særavgifter virker i tråd med formålet». Regjeringsplattformen har utover dette ingen henvisninger til hverken den rekordhøye grensehandelen eller den pågående utredningen av særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. De høye særavgiftene på mat og drikke er en alvorlig konkurranseulempe for den norske mat- og drikkenæringen i konkurranse med grensehandelen fra Sverige.

- Dersom formuleringen i regjeringsplattformen betyr at regjeringen er innstilt på at dagens særavgifter har overlevd seg selv, er det bra, mener Petter Haas Brubakk. – Først og fremst er det viktig at avgifter på norske mat- og drikkeprodukter vurderes i lys av virkningene av disse for grensehandelen.

Konkurransedyktig mat- og drikkenæring

Regjeringen sier den vil føre en næringspolitikk «som legger til rette for en effektiv og lønnsom næringsmiddelindustri, der konkurransen blir ivaretatt». Regjeringen fremhever dermed mat- og drikkenæringens betydning for fastlandsøkonomien.
- Det er gledelig at regjeringserklæringen så tydelig slår fast at næringsmiddelindustrien skal ha konkurransedyktige rammevilkår, sier Brubakk. Næringsmiddelindustrien er Norges største fastlandsindustri med verdiskaping og sysselsetting i alle landets fylker. Samtidig er det stor internasjonal konkurranse i det norske mat- og drikkemarkedet, og regjeringen må komme raskt i gang med å gi næringen rammevilkår som er tilpasset den internasjonale konkurransesituasjonen, fortsetter Brubakk.

Internasjonal handel

Når det gjelder internasjonal handel, er det gledelig at regjeringen slår ring om EØS-avtalen og fortsetter arbeidet med å støtte opp under WTO. Regjeringen er i tillegg tydelig på at Norge skal videreføre et velfungerende importvern og politisk handlingsrom for å ivareta norsk matproduksjon i bilaterale og multilaterale forhandlinger.

- Det er som forventet og positivt at regjeringen viderefører en handelspolitikk som gir stabilitet og forutsigbarhet for mat- og drikkenæringen sier Brubakk. – Det er spesielt viktig å fjerne all usikkerhet knyttet til EØS-avtalen, fortsetter han.

Gründerskap

Videre sier regjeringen at den vil føre en næringspolitikk som gir gode rammer for gründere og oppstartsselskaper, slik at det blir lettere og tryggere å skape nye arbeidsplasser. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å forenkle tilgangen til risikokapital og kompetente investorer, blant annet ved å vurdere å innføre en ordning med investor- og gründervisum for å trekke kapital og innovasjonskraft til Norge.

- Dette er gledelige nyheter. I NHO Mat og Drikke er vi opptatt av gode rammebetingelser for medlemsbedrifter som er i etableringsfasen, sier Brubakk.

Les også: Starte og drive en mat- og drikkebedrift – Hvor finnes informasjonen?

Lov om god handelsskikk

I mai i 2018 vedtok Stortinget å innføre lov om god handelsskikk. Den gangen ble det sagt at loven skulle innføres i løpet av 2019. Nå skriver regjeringen i sin nye plattform at de vil innføre lov om god handelsskikk med tilsyn som innehar selvstendig beslutningskompetanse i løpet av 2020.

- Det er positivt at regjeringserklæringen klart slår fast at lov om god handelsskikk, med et uavhengig tilsyn, skal innføres i 2020, sier Brubakk, som samtidig understreker at det er viktig med høy fremdrift i denne saken.

Importvern for landbruket videreføres

Landbrukspolitikken skal fortsatt bygge på disse fire bærebjelkene: Et velfungerende importvern, samvirkebaserte markedsordninger, forhandlingsinstituttet med årlige jordbruksoppgjør, og en eiendomspolitikk for å sikre den selveiende bonden.

Les også NHOs kommentar: Mer forutsigbarhet med ny regjering

Her finner du hele regjeringsplattformen

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: