NHO Mat og Drikke

Innhold

Viktige innspill fra NHO til statsbudsjettet for 2020

Nyhet, Skatt og avgift, Utdanningspolitikk

Publisert

En hånd som krysser av på en sjekkliste

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Blant NHOs prioriterte innspill til statsbudsjettet for 2020 finner vi to saker som særlig angår mat- og drikkenæringen.

Ber om et vekstfremmende skattesystem

NHO ber blant annet regjeringen om å utforme et effektivt og vekstfremmende skattesystem. Et av underpunktene i dette innspillet omhandler de uventede økningene i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer som kom i 2018. 

Regjeringen har i ettertid erkjent at økningen i sjokolade- og sukkervareavgiften er vanskelig å avgrense og har ført til økende grensehandel og netthandel. Det er derfor opprettet et utvalg som skal se nærmere på innretningen av produktavgiftene.

Les også: Avgiftsutvalg med krevende oppgave foran seg

- At NHO har et effektivt skattesystem som fremmer verdiskaping som prioritert innspill til statsbudsjettet 2020 betyr mye for NHO Mat og Drikke, sier Petter Haas Brubakk. Videre i innspillet står det også at økningen av særavgiften på alkoholfrie drikkevarer (i 2018-budsjettet) må reverseres, slik økningen av særavgiften på sjokolade- og sukkervarer ble. Ut over dette bør regjeringen avvente anbefalingene til utvalget som vurderer innretningen av disse særavgiftene. 

- NHO Mat og Drikke mener både sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer fører til økt grensehandel og svekker norske mat- og drikkeprodusenters konkurransekraft, understreker Haas Brubakk.

Videre ber NHO blant annet om at selskapsskatten og formueskatten tilpasses den internasjonale konkurransesituasjonen,  og at 350-kr grensen må avvikles så raskt som mulig – i tråd med regjeringsplattformen og Stortingets vedtak.

Kompetanse og utdanning

Innspillet fra NHO på kompetanse og utdanningsfeltet er tredelt og tar for seg fag- og yrkesutdanningen, høyere utdanning og livslang læring. Det fokuseres på utstyrssituasjonen i de videregående skolene, og NHO foreslår blant annet en opptrappingsplan med 100 mill. kroner årlig i fem år til oppgradering av utstyr og verksteder. I høyere yrkesfaglig utdanning må antall studieplasser i fagskolen økes, mens man i universitets- og høyskolesektoren fremhever den nasjonale arenaen for kvalitet.

- Teknologiskiftet krever en langsiktig og tung satsning på etter- og videreutdanning hvor bedriftsnære tiltak som bransjeprogrammer og digital kompetanseheving må styrkes, sier Haas Brubakk.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: