NHO Mat og Drikke

Innhold

FoodDrinkEurope forbereder seg på ny EU-kommisjon og nytt EU-parlament i 2019

Nyhet

Publisert

EU flagg

I 2019 er det valg på nytt Europaparlament og valg av ny EU-kommisjon. Begge deler vil ha stor betydning for politikk og rammevilkår for den europeiske mat- og drikkenæringen. Foto: Pixabay

I 2019 er det valg på nytt Europaparlament og valg av ny EU-kommisjon. Begge deler vil ha stor betydning for politikk og rammevilkår for den europeiske mat- og drikkenæringen.

Eksempel på konkret og pågående EU-lovgivningsprosesser som er viktig for den norske mat- og drikkenæringen er EUs lov om god handelsskikk og EUs plaststrategi som har ambisjon om å  fjerne plastemballasje. EU vil i tillegg ha stor betydning på viktig områder for mat- og drikkenæringen som klimapolitikk, kvotesystemer, industripolitikk handelspolitikk med mer.

FoodDrinkEurope, som NHO Mat og Drikke er medlem av, har derfor igangsatt et strategisk prosjekt som proaktivt kartlegger politikkområder, enkeltsaker, og enkeltpolitikere som vil ha betydning for mat- og drikkenæringen i de nyvalgte EU-institusjonene frem mot 2024.

- EU tar i økende grad lederskapet i utformingen av rammevilkår som vil få stor betydning for mat- og drikkenæringen også her i Norge, sier Petter Haas Brubakk. Det er svært positivt at FoodDrinkEurope er tidlig ute og legger grunnlaget for konstruktivt påvirkningsarbeid og dialog mellom matindustrien og EU-institusjonene frem mot 2024.

FoodDrinkEurope har strukturert kartleggingsprosjektet i fire hovedområder:

  1. Et indre marked som virker for alle, inkludert for å fremheve at mat- og drikkeindustrien er Europas største industrisektor. En viktig del av dette er å bidra til et ryddig og godt forhold til Storbritannia etter Brexit, særlig innenfor verdikjeden for mat- og drikke.
  2. Forsyningssikkerhet og mat- og drikkeindustriens plass i den europeiske økonomiene og samfunnet. En sentral dette punktet er å implantere den Europeiske mat- og drikkeindustriens vekststrategi på 2,5 til 35,5 pst per år frem mot 2025
  3. Matindustriens rolle i å møte forbrukernes ønsker og behov. Sentrale punkter her er matsikkerhet, stimulere innovasjon og stimulere et sunnere og bedre kosthold.
  4. Bærekraftig vekst og utvikling. Det helt sentrale poenget her er å adressere klimautfordringene gjennom å både øke forståelsen, og gjennomføre sirkulær økonomi, avklare og implementere FNs bærekraftsmål og konkretisering, implementering og gjennomføring av forpliktelsene fra Parisavtalen

FooDrinkEurope har sammenfattet prosjektet og de strategiske målsettingen i dette dokumentet (.pdf)

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: