Betydelig effektivisering for godstransporten

Nyhet

Publisert

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør NHO Mat og Drikke, Vidar Hauane, direktør for tanktransport i Tine og Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag.

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør NHO Mat og Drikke, Vidar Hauane, direktør for tanktransport i Tine og Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag.

Den største effektiviseringen for godstransport på veg siden 1970 tallet.

TINE SA har i samarbeid med NHO løftet fram et effektiviseringsforslag, som nå utløser bedre transportvilkår for alle bransjer. Regjeringen vil styrke næringslivets konkurranseevne, og har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmervegnettet.

- Det vil gi næringslivet muligheter til å kjøre med 10 tonn ekstra last på vesentlig flere veger, sier Jon Georg Dale i en pressemelding 4. september.

Forslaget vil tillate alle bransjer å kjøre modulvogntog og vogntog på 24 meter og 60 tonn på de vegene som er åpnet for maksimale vilkår for tømmertransport i dag. Forslaget vil bli sendt på høring ved årsskiftet 2019/2020.

I dag er 92 prosent av riksvegene, 42 prosent av fylkesveiene og en mindre andel kommuneveier åpnet for slike transporter.

På TINEs meieri på Kalbakken uttaler direktør for tanktransport, Vidar Hauan, at denne regelendringen vil muliggjøre opp til 27 prosent kapasitetsøkning pr melkevogntog, og bidrar dermed til å legge grunnlaget for en markant bedring i transportvilkårene. Dette vil kunne bidra til vesentlig reduksjon av klimautslipp og lavere kostnader ved frakt av melk.

- Effektiv bruk av veinettet er avgjørende for fremføring av ferskvarer, og er med på å holde et levende Norge i gang, sier Hauan. Regelendringene som Dale nå har bestilt vil bidra til å styrke dette.

Petter Haas Brubakk viser til at skognæringen har gått opp veien for de nye rammevilkårene siden de fikk utvidede vilkår i 2013.

- Høye transportkostnader trekker ned konkurranseevnen til alt norsk næringsliv. Hele matindustrien og hele næringslivet rapporter om høye transportkostnader, som en utfordring inn til NHO. Det er grunnlaget vårt for å arbeide med slike regelendringer.

Siden skogeierne er spredd over hele landet har skognæringen allerede gjort et stort arbeid opp mot kommunene og fylkene for å få åpnet veinettet for tyngre tømmervogntog. Dette arbeidet har nå lagt grunnlag for at hele næringslivet kan få bedre vilkår. Brubakk uttaler i dag at det rett og slett er vanskelig å se for seg en næring som ikke vil få nytte av disse endringene Dale kom med.

Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag har arbeidet sammen med TINE i denne saken.

- Det offentlige vegnettet må kunne brukes smart, spesielt for næringslivet, sier Brustad Moe. Det Samferdselsminister Jon Georg Dale har gjort i dag er det største som har skjedd for rammevilkårene for godstransport på vei siden 1970-tallet, da tungtransport i Norge fikk tilgang til å kjøre med 50 tonn totalvekt. 10 tonn ekstra nyttelast per vogntog, vil bidra stort for de aktørene med den tyngste godsmengdene, i tillegg til økt lengde på vogntog som også vil bidra til større volumtransport for de lettere godsmengdene.

Du finner mer informasjon om saken hos NHO Trøndelag

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: