Innhold

Gjennomslag: Stortinget vedtar lov om god handelsskikk

Nyhet, Konkurransepolitikk

Publisert

Gratulerer til et samlet Storting med lov om god handelsskikk.

Stortinget vedtok 28. mai innføring av en lov om god handelsskikk med et uavhengig handelstilsyn. Dette er gode nyheter; NHO Mat og Drikke har lenge ønsket en lov om god handelsskikk for å styrke konkurransen og regulere adferd og tvisteløsning i dagligvaresektoren.

En slik lov vil i tillegg bidra til at nye leverandører og dagligvarekjeder/-konsepter, med nye og eller andre produkter, trer inn i markedet. Dette vil bidra til økt konkurranse i dagligvaresektoren og et bedre tilbud til forbrukerne. Vedtaket sier at regjeringen må legge frem loven til stortingsbehandling slik at den trer i kraft i 2019.

Kakespising utenfor Stortinget

Medlemmer fra Næringskomiteen spiser kake utenfor Stortinget i forbindelse med vedtak om lov om god handelsskikk.

- Mat- og drikkeprodusentene har lenge bedt om at det innføres en lov om god handelsskikk, og det er gledelig at Stortinget nå følger opp dagligvarelovutvalgets anbefalinger sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. Samtidig er det svært viktig at vi får på plass et uavhengig handelstilsyn som følger opp og håndhever loven fortsetter han.

NHO Mat og Drikkes utgangspunkt er at det skal være virksom konkurranse i hele verdikjeden for mat og drikke. Lov om god handelsskikk vil være et viktig bidrag til dette, og vil føre til økt transparens i prissettingen i dagligvareleddet, informasjonssymmetri hos aktørene i verdikjeden og konfidensialitetsregler/-klausuler som beskytter leverandørenes varemerker.

Samtidig er det norske dagligvaremarkedet er preget av tre markante særtrekk: Høy konsentrasjon i dagligvareleddet, de tre dagligvarekjedenes vertikale integrasjon inn i produksjons- og foredlingsleddet og fraværet av uavhengige grossister. Hovedproblemstillingen med svekket konkurranse og etableringshindre i dagligvaremarkedet er således dagligvarekjedens sterke kobling mellom grossist-, distribusjons- og detaljistleddene sammen med kjedenes vertikale integrasjon bakover i produksjonsleddet, innkjøpsmakt og lojalitetsprogrammer som gir dem en dominerende strategisk posisjon i verdikjeden for mat og drikke.

Stortinget har derfor bedt regjeringen om å utrede to andre tiltak for å øke konkurransen i dagligvarebransjen:

  • Et forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører.
  • Forhold knyttet til distribusjon og hvordan disse spiller inn på konkurransesituasjonen.

NHO Mat og Drikke vil følge opp Nærings- og fiskeridepartementet i begge spørsmålene.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: