NHO Mat og Drikke

Innhold

Samarbeid om redusert inntak av sukker settes på hold

Nyhet, Skatt og avgift

Publisert

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk

Samarbeidet om redusert inntak av tilsatt sukker kan ikke fortsette som forutsatt i intensjonsavtalen, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Mat- og drikkeprodusentene fortsetter arbeidet med å bidra til redusert inntak av tilsatt sukker i egen regi. Så snart regjeringen tar initiativ som reetablerer tilliten i samarbeidet, er bransjen beredt til å gjenoppta arbeidet med myndighetene.

Norske mat- og drikkeprodusenter har gjennom mange år arbeidet systematisk med å gi forbrukerne grunnlag for å treffe sunnere valg. Formålet med intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold, som regjeringen og næringslivet inngikk 6. desember 2016 etter forslag fra NHO Mat og Drikke, var å oppnå mer enn det myndighetene og bedriftene kan få til hver for seg.

Endret premissene

Gjennom avgiftsøkningene som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2018, har myndighetene både endret premissene og de grunnleggende forutsetningene for samarbeidet om redusert inntak av tilsatt sukker. Intensjonsavtalen bygger på en langsiktig og helhetlig tilnærming og kunnskapsbaserte løsninger i arbeidet. Avgiftsøkningene var hverken kunnskapsbaserte eller forutsigbare for noen.

Etter at avgiftsøkningene trådte i kraft, har regjeringen ikke tatt noen initiativer for å avklare de videre forutsetningene for samarbeidet om redusert inntak av tilsatt sukker.

Kan ikke videreføres som forutsatt i intensjonsavtalen

- Vi mener at samarbeidet om redusert inntak av tilsatt sukker ikke kan fortsette som forutsatt i intensjonsavtalen. Mat- og drikkeprodusentene vil istedenfor fortsette arbeidet med å redusere inntak av tilsatt sukker i egen regi, og vil være positive til å gjenoppta samarbeidet så snart regjeringen tar initiativ som reetablerer tilliten, sier Petter Haas Brubakk.

Så lenge partene utviser respekt for intensjonsavtalens grunnleggende premisser, mener mat- og drikkeprodusentene at et bredt og systematisk samarbeid mellom myndighetene og næringslivet vil gi de beste resultatene i folkehelsearbeidet. Derfor viderefører produsentene arbeidet med de øvrige innsatsområdene i intensjonsavtalen, og NHO Mat og Drikke vil også undertegne tilleggsavtalen til avtalen som åpner for at serveringsbransjen inkluderes i arbeidet.

Les vårt brev til HOD og Åse Michaelsen her

Dette er saken:

Høyre, FrP, KrF og Venstre gikk i sitt budsjettforlik inn for en sterk avgiftsøkning på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke fra og med 1. januar 2018. Økningen som ligger på mellom 42 og 83 prosent får dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, og gir negative ringvirkninger for hele mat- og drikkenæringen.
NHO Mat og Drikke mener at den voldsomme avgiftsøkningen svekker grunnlaget for den ambisiøse samarbeidsavtalen for bedre folkehelse mellom myndighetene og mat- og drikkenæringen som ble etablert i 2016. Med avtalen har næringsliv og myndigheter etablert konkrete måltall for reduksjon i inntaket av sukker, salt og mettet fett i befolkningen innen 2021.
Avgiftsøkningen, som er på nærmere 2 milliarder kroner, vil også forsterke utfordringene med den allerede sterkt økende grensehandelen, redusere statens avgiftsinntekter og true norske arbeidsplasser i mat- og drikkenæringen og i dagligvarehandelen.
Brus og godteri brukes i stor grad som lokkevarer for grensehandelen med øvrige dagligvarer. Det er velkjent at billige lokkevarer fører til hamstring og høyere konsum. Det burde bekymre politikere som er opptatt av tiltak for bedre folkehelse.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: