NHO Mat og Drikke

Innhold

Oppsummert: Slik var 2018 for mat- drikke- og bionæringene

Nyhet

Publisert

2018 startet med et smell av den mindre hyggelige sorten – en uventet avgiftsøkning på alkoholfrie drikker og sjokolade- og sukkervarer. Når vi nå nærmer oss årets slutt, kan vi blant annet ta med oss at avgiften på sjokolade- og sukkervarer etter hardt press fra næringen ble reversert, og innretningen på begge avgiftene skal gjennomgås av et utvalg.

Selv om den såkalte sukkeravgiften har tatt mye av oppmerksomheten i året som har gått, er det flere saker som har vært viktig for næringen.

I 2018 gjennomførte NHO og LO et av de mest kompliserte lønnsoppgjørene på mange år. Selv om vi unngikk konflikt, ble det for mange av bedriftene i mat- og drikkenæringen et kostbart oppgjør. Samtidig jobber vi nært sammen med våre kolleger og samarbeidspartnere i NNN om grensehandel, avgiftspolitikk og andre viktige politiske saker som betyr mye for næringen.

Videre har Stortinget enstemmig bedt regjeringen om å lage lov om god handelsskikk, og at den skal på plass i løpet av 2019. Det er en viktig milepæl for hele næringen.

På slutten av året fikk prosjektet Matindustrien 4.0 bevilget 800.000 kroner fra myndighetene til å lage en egen fagskoleutdanning i digital kompetanse for en samlet mat- og drikkenæring. Dette kommer på toppen av at prosjektet er støttet av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak. Oppstart for det toårige prosjektet er januar 2019.

Velg Skog har tatt ny sats for å sikre bedre rekruttering til skognæringen.

NHO Mat og Drikke har deltatt på flere store samlinger arrangert av våre medlemmer. Et eksempel på dette er vår- og høstsamlingen for NLT. Her har vi møtt om lag 100 medlemsbedrifter, holdt kurs og hatt eget advokatkontor. Arbeidsgiverbistanden, både gjennom NHO-fellesskapets digitale tjeneste og direkte fra NHO Mat og Drikkes medarbeidere, er fortsatt høyt etterspurt av medlemsbedriftene og en viktig medlemsfordel.

2019 blir et nytt, spennende og hektisk arbeidsår med avgiftspolitikk, klimapolitikk og folkehelse som viktige saker som står foran oss. I tillegg kommer all usikkerhet knyttet til handelspolitikk, Brexit, EØS og de internasjonale rammevilkårene.

Men aller først ønsker vi medlemmer og kontakter en riktig god jul!

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: