NHO Mat og Drikke

Innhold

NHO Mat og Drikke ønsker en Stortingsmelding om næringsmiddelindustrien

Nyhet

Publisert

Bilde av møterommet med deler av Næringskomiteen samlet

På et seminar med Næringskomiteen på Stortinget 12. april ble det drøftet om regjeringen skal lage en egen Stortingsmelding om næringsmiddelindustrien.

På et seminar med Næringskomiteen på Stortinget 12. april ble det drøftet om regjeringen skal lage en egen Stortingsmelding om næringsmiddelindustrien.

NHO Mat og Drikke deltok på seminaret og understreket at en Stortingsmelding om næringsmiddelindustrien vil på en kunnskapsbasert måte fremheve behovet for bedre og mer forutsigbare rammevilkår for næringen. Vi har i de senere årene fått en Stortingsmelding om jordbruket, en melding om norsk industri, en egen globaliseringsmelding, og vi er i ferd med å få en Stortingsmelding om varehandelen. Alle disse trekker opp viktige perspektiver, men de er ikke i nærheten av å dekke situasjonen og behovene til næringsmiddelindustrien.

En egen Stortingsmelding for næringsmiddelindustrien vil komplementere bildet og situasjonen for verdikjeden for mat og drikke i Norge.

- Næringsmiddelindustrien er en internasjonalt konkurranseutsatt næring på lik linje med norsk næringsliv og industri for øvrig, og har behov for konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. Vi har i de siste årene sett en urovekkende tendens til politisk ustabile rammevilkår for denne næringen, og en egen Stortingsmelding vil være et nødvendig og viktig bidrag til å endre på dette avslutter han.

Norsk mat- og drikkeproduksjon har komparative fortrinn i produksjon av sunn og bærekraftig mat, og næringsmiddelindustrien spiller en helt sentral rolle for at norske råvarer i størst mulig grad skal benyttes til produksjon av mat og drikke her til lands. Næringsmiddelindustrien er samtidig en offensiv næring som er preget av store investeringer i forskning- og utvikling, robotisering og digitalisering. Omstillingsbehovene i næringen bidrar til at bedriftene har store behov for kompetanseutvikling for å ha konkurransekraft og innovasjonsevne.

En Stortingsmelding må i tillegg se nærmere på selve konkurransesituasjonen i verdikjeden for mat og drikke som er preget av at de tre dagligvarekjedenes makt og styrke øker på bekostning av leverandørene, mangfoldet i butikkhyllene og forbrukerne.

Det norske dagligvaremarkedet er preget av tre markante særtrekk:

  • Høy konsentrasjon i dagligvareleddet
  • De tre dagligvarekjedenes vertikale integrasjon inn i produksjons- og foredlingsleddet
  • Fraværet av uavhengige grossister

Les også: Konkurranse og etableringshindre i dagligvaresektoren

Les også Petter Haas Brubakks gjestekommentar i Dagligvarehandelen fra 17. april 2018: Er en Stortingsmelding om næringsmiddelindustrien svaret? 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: