NHO Mat og Drikke

Innhold

Norsk næringsliv og myndigheter styrker innsatsen mot avskoging

Nyhet, Bærekraft og klima

Publisert

Mat- og drikkenæringen og myndighetene tar nok et viktig skritt i kampen mot avskoging gjennom signering av Amsterdamerklæringen.

Statsminister Erna Solberg, informerte i dag om at Norge slutter seg til Amsterdamerklæringen for å stoppe avskoging knyttet til produksjon av palmeolje, og for å nå målet om fullt ut bærekraftige forsyningskjeder for palmeolje innen 2020.

- Vi er fornøyd med at Regjeringen velger å slutte seg til erklæringen. Dette har bransjen ønsket, og vi ser frem til et samarbeid med norske myndigheter i arbeidet for å sikre en bærekraftig produksjon av palmeolje, sier fagsjef i NHO Mat og Drikke og sekretariatsleder for NISPO, Dag Kjetil Øyna.

Norsk mat- og drikkenæring har, gjennom det norske initiativet for bærekraftig palmeolje (NISPO), også besluttet å slutte seg til erklæringen.

- Norsk mat- og drikkenæring slutter seg til det europeiske initiativet for å forsterke næringens arbeid som ble startet i 2014. Dette gir oss også en mulighet til å ytterligere påvirke arbeidet som gjøres på dette området av industrien i Europa, sier Øyna.

Bedriftene i NISPO jobber aktivt for en bærekraftig utvikling av palmeoljeproduksjon og ber norske myndigheter om en dialog om konkretisering av arbeidet under Amsterdam-deklarasjonen, og forventningene til samarbeidet med bedriftene.

Det bør også vurderes i hvilken grad dette arbeidet kan knyttes til FNs bærekraftsmål, særlig mål nummer 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon, og 15 - Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog og trygge artsmangfoldet.

Et møte om oppfølgingen av erklæringene i regi av det nederlandske formannskapet i EU finner sted i Brussel 24. juni. Der vil NISPO, ved Dag Kjetil Øyna, offisielt meddele at næringen slutter seg til erklæringen.

Bakgrunn:
På en EU-konferanse om globale verdikjeder i Amsterdam 7. desember 2015 signerte Tyskland, Danmark, Nederland og Storbritannia to erklæringer om palmeolje og avskoging i forsyningskjeder.

Erklæringene uttrykker politisk støtte til iverksetting av New York-erklæringen om skog i Europa, næringslivets innsats for å fjerne avskoging fra sine forsyningskjeder og samarbeid mellom offentlig og privat sektor på europeisk nivå. Begge erklæringene omfatter konkrete målsetninger for 2020, om fullt ut bærekraftig palmeolje, og for å fjerne avskoging fra forsyningskjedene til alle landbruksprodukter som er knyttet til avskoging, og som er knyttet til europeisk handel eller investeringer.

Om NISPO:
Det norske initiativet for bærekraftig palmeolje (NISPO) ble etablert i 2014 etter initiativ fra NHO Mat og Drikke og Unilever Norge. Bedriftene i initiativet, fra små matbedrifter til store hotellkjeder, forplikter seg til å benytte bærekraftig produsert eller sertifisert palmeolje i henhold til kriteriene til Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).  Selskapene skal gradvis og innen utgangen av 2018, fase ut bruken av palmeolje, eller gå over til segregert eller sporbar og bærekraftig produsert palmeolje, og dokumentere fremdrift årlig.

Målene for initiativet, vedtatt i 2014:

 • Forhindre at produksjon av palmeolje bidrar til ødeleggelse av regnskog.
 • Redusere etterspørselen etter palmeolje og/eller bidra til at all palmeolje som      benyttes skal være bærekraftig produsert, med respekt for mennesker, dyr      og miljø.
 • Styrke samarbeidet mellom næringsliv, sivilt samfunn og myndigheter.
 • Benytte de mest anerkjente sertifiseringsordninger (RSPO) for å garantere at palmeoljen      vi kjøper er bærekraftig produsert.

Følgende bedrifter deltar:

 • Findus Norge
 • Hennig-Olsen Is
 • Mills
 • Mondelēz  Norge
 • Nestlé Norge
 • Orkla
 • Unilever Norge
 • Coop Norge
 • Norgesgruppen     
 • Nordic Choice Hotels
 • Umoe  Restaurants     
 • Felleskjøpet Rogaland Agder
 • Felleskjøpet Agri
 • Fiskå Mølle
 • Norgesfôr

Det europeiske industriinitiativet: http://imace.org/wp-content/uploads/2015/12/PR_CtoS_final-ESPOAG-3.pdf

Det europeiske myndighetsinitiativet: http://www.euandgvc.nl/documents/publications/2015/december/7/declarations-palm-oil

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: