Krevende konkurranseforhold og konsentrasjon av markedsmakt

Publisert

En som handler i matbutikk

Foto: Betzy Hänninen.

Verdikjeden for mat og drikke preges av maktkonsentrasjon i de tre dagligvaregrupperingene, slo Stortinget fast i sin behandling av dagligvaremeldingen tirsdag 2. februar.

- Gjennom vedtaket forsterket Stortinget regjeringens vurdering av at det er krevende konkurranseforhold i den norske dagligvareverdikjeden. Vedtaket understreker også konsentrasjonen av markedsmakt i dagligvareleddet kjennetegner dette markedet, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Regjeringen varslet i meldingen at den ville styrke kontrollen med ulikheter i dagligvaregrupperingenes innkjøpsbetingelser. I forlengelsen av dette har det har under hele stortingsbehandlingen vært flertall for forslaget med tettere kontroll av grupperingens innkjøpsbetingelser. - Stortinget har landet på et balansert vedtak som presiserer at produsentene og dagligvaregrupperingene har et felles ansvar for å unngå ulikheter i innkjøpsbetingelser som svekker konkurransen, sier Brubakk.

Flertallet i Stortinget uttalte videre at regjeringen bør komme tilbake til Stortinget med en nærmere utredning av hvordan begrunnelsesplikten skal innrettes når denne er ferdig utformet. Stortinget understreker også at det er viktig at regjeringen i utarbeidelsen av begrunnelsespliktens innretning påser at ordningen ikke blir for byråkratiserende for næringen, at ordningen ikke blir for byråkratiserende for næringen, at ordningen inkluderer et variert utvalg små og store leverandører og at leverandører som inkluderes i ordningen er til løpende vurdering og kan endres fra et år til et annet ut fra tilsynets funn i kartleggingene.

- At Stortinget også understreker bestemmelsene i konkurranseloven, og samtidig klargjør at de mener dagligvaregrupperingene har et like stort ansvar som produsentene, må etter vår oppfatning sees i sammenheng med dette. Vi imøteser nå en dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan hensikten med disse vedtakene skal operasjonaliseres og gjennomføres, sier han.

Brubakk sier at spørsmålet om hvilke innkjøpsbetingelser dagligvaregrupperingene kan forhandle frem fra leverandørene hele tiden har vært en del av arbeidet med dagligvaremeldingen. - NHO Mat og Drikke har gjennomgående fremhevet at mat- og drikkeprodusentene ønsker et størst mulig mangfold av kunder og ikke er tjent med store forskjeller i innkjøpsbetingelser, avslutter Brubakk

Stortinget ber også regjeringen foreslå hvordan det kan legges til rette for at rabatter som oppnås i forhandlinger mellom produsentene og dagligvaregrupperingene i større grad følger varen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: