NHO Mat og Drikke

Innhold

Vil legge press på myndighetene for å videreføre gartner- og landbruksfaget

Nyhet, Utdanningspolitikk

Publisert

Nærbilde av små tomatplanter

Vil legge press på myndighetene for å videreføre gartner- og landbruksfaget.

NHO Mat og Drikke vil arbeide politisk for at de fylkeskommuner som ønsker det skal få lov å videreføre forsøket med fagbrev i gartnerfag og i landbruksfag til man har opprettet utdanningene permanent.

Dette er prosjektet:

Fra og med skoleåret 2014/15 ble det igangsatt et forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner som innebærer to år i skole og to år i godkjent lærebedrift. Kandidater vil etter endt opplæringsløp motta fagbrev og vitnemål på lik linje med andre lærefag. Forsøket avsluttes 2020. Østlandsforskning har sammen med Trøndelag Forskning og utvikling fått oppdraget med å følgeevaluere dette forsøket.

10. september ble det avholdt dialogkonferanse om lærlingordning i gartnerinæring og landbruk. Hvordan har forsøket med fagbrev i gartnerfaget og landbruksfaget gått?

- Evalueringen av forsøket er overveldende positivt. Skolene og lærebedriftene har bygd seg opp kompetanse og erfaring. Det vil være bortkastede ressurser å måtte legge rekrutteringen og skoletilbud som nå er opprettet brakk i tre år i påvente av oppretting av permanente utdanningsløp, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver Kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke.

Lynghaug er også nestleder i Faglig råd Naturbruk som har initiert og koordinert forsøket. NHO Mat og Drikke har en rekke store medlemmer som ønsker disse utdanningene velkommen, både gartnerier, avløserlag og landbrukseiendommer.

En fagutdanning med to år på skole og to år i lære er et langt bedre utdanningstilbud enn de rene skoleløpene over tre år som i dag utdanner til disse utdanningene. Følgeforskningen i forsøket viser også dette.

- Lærlingene har fått en kunnskap og en kompetanse som er bedre tilpasset næringenes behov. Fagopplæring med en lærlingordning er et stort skritt fremover for å sikre kompetansen i landbruks- og gartnerinæringene, sier Bjørnar Sæther i Østlandsforskning.

NHO Mat og Drikke vil arbeide politisk for å få videreført forsøket til et permanent utdanningstilbud med fagbrev og lærlingordning i disse fagene er på plass, sier Espen Lynghaug.

Her finner du forskningsrapporten i sin helhet 

Les også: Vil ha ny gartnerutdanning nå

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: