Vil ha praksisprofessor

Publisert

Spesialrådgiver for kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke, Espen Lynghaug. Foto.

Spesialrådgiver for kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke, Espen Lynghaug, under den åpne stortingshøringen om kultur for kvalitet i høyere utdanning 15. mars 2017. Foto: stortinget.no.

NHO Mat og Drikke ønsker at det opprettes egne stillinger ved universiteter og høgskoler hvor det kreves erfaring og praksis fra arbeidslivet og næringslivet: Praksisprofessor.

Under den åpne stortingshøringen om kultur for kvalitet i høyere utdanning den 15. mars, ga NHO Mat og Drikke innspill om hvordan samarbeid mellom bedrifter og universitets- og høyskolesektoren kan bidra til å sikre relevans i studiene og en samarbeidssituasjon hvor lærere og fagpersoner omgås og deler erfaring og kunnskap.

NHO Mat og Drikke ga også støtte til NHOs forslag om å opprette en stilling som gjør at personer som primært har sin erfaring fra næringslivet eller offentlig sektor, kan ansettes som såkalt praksisprofessor ved universiteter og høyskoler. "Professors of Practice" er utbredt i land som USA og Singapore, også ved amerikanske eliteuniversiteter. En praksisprofessor kan fungere som brobygger mellom utdanningsinstitusjonen og næringslivet, noe som igjen vil stimulere til mer arbeidslivsrelevant og anvendt forskning.

Næringsliv og universiteter som likeverdige utdanningsarenaer
Med inspirasjon fra det tyske duale utdanningssystemet i Baden har Høgskolen i Oslo og Akershus(HiOA) utviklet et forslag til 3-årig bachelor hvor arbeid i bedrifter inngår som en vesentlig del av studiene – en såkalt dual utdanningsmodell. Under høringen uttrykte NHO Mat og Drikke ønske om at slike initiativer stimuleres og støttes økonomisk.

Norsk fagopplæring er et eksempel på en opplæringsmodell som holder høy kvalitet og er godt tilpasset næringslivets behov. NHO Mat og Drikke mener at det beste i denne modellen også må overføres til andre deler av utdanningssystemet. I Norge har vi allerede gode eksempler på samarbeid gjennom utvikling av nærings-pH.D. og bedriftsmastere. Det er særlig kombinasjonen av læring på campus og læring gjennom arbeid som kjennetegner denne typen programmer.

Ved DHBW i Stuttgart arbeider professorer i utviklingsprosjekter for næringslivet, og fagfolk fra næringslivet underviser i studiene. Hele 9000 bedrifter deltar ved å gi arbeidsplasser til studentene og bidra i undervisningen.

HioA mener det vil være mulig å integrere ca. 30 timer jobb pr. mnd. i et normalt studieløp, uten store tilpasninger. Mange studenter har allerede relativ omfattende arbeid ved siden av studiene, men som oftest uten relevans for studiet. I en dual utdanning vil arbeid og studier være integrert og skape mer fokus i utdanningsløpet. Studentene får også lønn i studietiden, som med det omfanget som er skissert vil være innenfor inntektstaket for fullt lån i Lånekassen.

NHO Mat og Drikke synes forslaget til HiOA er en interessant modell. Den vil være arbeidskrevende, men kvalitet og relevans i studiene vil til gjengjeld bli så god at overgangen fra studier til arbeidssituasjonen vil bli sømløs.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: