NHO Mat og Drikke

Innhold

Vil gjøre det lettere å bytte til yrkesfag

Nyhet, Utdanningspolitikk, Jobb og utdanning

Publisert

Espen Lynghaug er spesialrådgiver for kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke. Foto.

Espen Lynghaug er spesialrådgiver for kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke. Foto: Moment Studio

Regjeringen ønsker at det skal bli lettere for videregående elever å gå fra studiespesialisering til yrkesfag. Et meget godt forslag, og en modell som bør være gjennomførbar, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver for kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke.

Bytte uten unødig tap av tid
I dag er det slik at videregående elever som vil gjøre et slikt bytte, ikke har rett til å få uttelling for det første året. Dermed må de som angrer på valget og ønsker å bytte til yrkesfag gå hele det første året om igjen. 

Den foreslåtte modellen tar utgangspunkt i at elevene som har gått Vg1 Studiespesialiserende på ett år gjør seg ferdig med fellesfagene (norsk, matematikk, samfunnsfag mv.) som de yrkesfaglige elevene får fordelt over to år. Dette frigjør nok timer til å hente opp de yrkesfaglige emnene som disse elevene har gått glipp av første skoleår.
NHO Mat og Drikke har via Faglig råd uttalt seg til Utdanningsdirektoratet når de ulike modellene for overgang skulle vurderes. Den nå foreslåtte og foretrukne modellen synes å være den beste.

Krav til elever som søker overgang
Bedriftene behøver dyktige og høyt kvalifiserte fagutdannede. Derfor er det en viktig forutsetning for at en overgang fra første år studiespesialiserende til andre år på yrkesforberedende program skal fungere, at elevene faktisk har fullført og bestått fellesfagene, sier Lynghaug. Dette er også presisert i Faglig råds uttalelse til Utdanningsdirektoratet.

Feil- og omvalg - vanlig og kostbart
Feil- og omvalg er dessverre vanlig i utdanningssystemet. Over 40% av ungdommene ender opp med frafall, feil- og omvalg og tallet er likt både i høyskole- og universitetsutdanninger og i fagutdanningen. Dette forlenger tiden frem til ungdommene kommer seg ut i arbeid, og koster mye penger. Mye av årsaken til den høye andelen feil- og omvalg skyldes manglende eller utilstrekkelig rådgivning, derfor arbeider NHO Mat og Drikke for å få på plass en profesjonell, livslang nasjonal karriereveiledning.

- At regjeringen nå foreslår å legge til rette for enklere overganger mellom utdanningsløp, er et svært positivt steg i riktig retning og noe vi støtter fullt ut, avslutter Lynghaug.

Forslaget er nå ute på høring, med frist 24.mai. Forskriftsendringene skal etter planen tre i kraft i august 2018. 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: