NHO Mat og Drikke

Innhold

Forsinket tilbudsstruktur for fagutdanning

Nyhet, Utdanningspolitikk, Jobb og utdanning

Publisert

Utsatt høring kan forsinke nødvendige endringer i yrkesfagene. Uheldig, mener NHO Mat og Drikke.

Haster å få på plass fremtidens fagutdanning

Kunnskapsdepartementet har hatt som mål å legge ut på høring forslagene til ny utdanning januar 2017, med implementering tidligst høsten 2019. Nå sprekker denne tidsplanen, og konsekvensen kan bli ett års utsettelse av endringene i fag- og yrkesutdanningen. NHO Mat og Drikke har via de Faglige Rådene spilt inn flere forslag til endringer i fag- og yrkesopplæringen. Disse endringene er også i stor grad tatt med i anbefalingen Utdanningsdirektoratet leverte til KD September 2016.
- På den ene siden er det viktig at man nøye vurderer de forslag som nå foreligger. Men vår bekymring er at man mister farten i gjennomføringen. Vi har ikke tid til å miste et helt år, sier spesialrådgiver kompetansepolitikk Espen Lynghaug i NHO Mat og Drikke. 

Arbeidslivet i endring

Arbeidslivet er i rask endring, ikke minst i mat-, drikke- og bionæringen. Økt bruk av teknologi gjennom hele verdikjeden, nye produksjonsmetoder og økt konkurranse fra utlandet krever  ny kompetanse, og at fagutdanningene er tilpasset fremtiden. Regjeringen igangsatte en gjennomgang av fag- og yrkesopplæringen i 2015. Formålet med gjennomgangen var å få kartlagt hvilke behov arbeidslivet har for kompetanse på fagarbeidernivå, og deretter gjøre nødvendige justeringer i læreplaner, fagsammensetninger og skoletilbud.

Håndverks- og teknisk kompetanse

Matindustrien har behov for både håndverksmessig og teknologisk kompetanse. Derfor har NHO Mat og Drikke foreslått å splitte Vg2 Matfag i tre egne klasser, hvor Baker- og Konditorene får sin egen utdanning, Kjøttfagene det samme, og man lager en egen, mer teknisk innrettet utdanning kalt "Mat og Prosess" som skal dekke de industrielt innrettede bedriftene. I tillegg er det foreslått en matteknologisk fordypningsmodul på Vg2 Produksjonsteknikk, for de produksjonsteknikerne som ønsker å arbeide i Norges største industri, matindustrien.
- NHO Mat og Drikke vil holde trykket oppe ovenfor myndighetene, målet er å få innført de nødvendige endringer uten unødig tap av tid, avslutter Lynghaug.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: