NHO Mat og Drikke

Innhold

Samler kunnskap om Norges kompetansebehov

Nyhet, Utdanningspolitikk, Jobb og utdanning

Publisert

Foto. Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør NHO Mat og Drikke.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Mandag 22.mai ble Regjeringens kompetansebehovsutvalg oppnevnt. Utvalget har som mål å finne ut hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. - NHO Mat og Drikke har høye forventninger til resultatet av utvalgets arbeid, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Det finnes mange ulike kilder til beregninger og analyser av Norges fremtidige kompetansebehov. En felles arena for sammenstilling, analyse og drøfting av alle de forskjellige kildene mangler. Regjeringen etablerer nå kompetansebehovsutvalget  som en slik arena, som skal analysere og sammenstille de ulike kildene til en samlet kunnskap om Norges kompetansebehov. Den samlede kunnskapen skal være grunnlag for nasjonal og regional prioritering og planlegging.

- Teknologiutvikling og raske endringer i arbeidslivet berører alle sektorer og yrkesgrupper. Det er derfor viktig for at den enkelte bedrift eller nærings kompetansebehov blir satt i en nasjonal sammenheng, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

NHOs Kompetansebarometer - et viktig verktøy

NHOs Kompetansebarometer, som kartlegger NHO-medlemmenes kompetansebehov, vil være en viktig kilde i arbeidet til Regjeringens kompetansebehovsutvalg, KBU.

Spørreundersøkelsen som danner grunnlaget for NHOs Kompetansebarometer, er i disse dager sendt ut blant medlemmene i NHO. NHO Mat og Drikke oppfordrer medlemsbedriftene til å benytte anledningen til å gi sine innspill.

 - Kunnskapen vi får om bedriftenes kompetansebehov er et viktig verktøy for oss for å vite hvor skoen trykker. Det gir retning og grunnlag for prioritering i vårt kompetansearbeid, og vil nå også være med å danne grunnlag for arbeidet i kompetansebehovsutvalget, sier Brubakk.

Kompetansedirektør Are Turmo er NHOs er representant i utvalget som består av forskere, analytikere og representanter for alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet og departementene.

- Vi skal sørge for at behovet til medlemsbedriftene blir hørt i utvalgsarbeidet, og NHOs kompetansebarometer blir et viktig verktøy i arbeidet, sier Turmo.

Om Regjeringens Kompetansebehovsutvalg:

  • Utvalget er oppnevnt som en oppfølging av nasjonal kompetansestrategi som ble lagt frem 3. Februar 2017.
  • Utvalget skal avgi en årlig rapport med analyse og faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov nasjonalt og regionalt.
  • Rapportene kan ha ulike tidsperspektiv og faglig innfallsvinkel, men de skal i løpet av oppnevningsperioden dekke et 20-årsperspektiv.
  • Den årlige kompetansebehovsrapporten skal avgis innen 1. februar, første gang 1. februar 2018.
  • Utvalget  er satt sammen av forskere, analytikere og representanter for alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet og departementene.
  • Utvalget skal ledes av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo. 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: