Prosjektet Matindustrien 4.0

Lars Lindland åpner kickoff av matindustrien 4.0

Lars Lindland, prosjektleder for Matindustrien 4.0 Foto: Jan Erik Østlie.

"Matindustrien 4.0" er et toårig kompetanseprosjekt som startet opp januar 2019 og eies av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke i fellesskap.

Som overordnet målsetting skal hovedprosjektet realisere følgende visjon:

Bedriftene skal gjennom samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og de ansatte finne egnede virkemidler og metoder for å tilegne seg kunnskap om å ta i bruk digitalisering og automatisering i sin bedrift. 19 bedrifter deltar i prosjektet som samarbeidspartnere. De får hjelp og veiledning til egne kompetanseprosjekt. Resultater og erfaringer fra prosjektet skal i ettertid komme hele matindustrien til gode.

Industriell produksjon er inne i et skifte. Ny teknologi og utstyr blir billigere for hvert år og lettere tilgjengelig. I norsk matindustri, både den landbaserte og i sjømatindustrien, investeres det i moderne produksjonsutstyr. Dette krever påfyll av kompetanse eller kanskje helt ny kompetanse hos operatørene i bedriftene. I tillegg peker mange av bedriftene i prosjektet på behovet for å utvikle organisasjonsstrukturen.

Viktige satsingsområder for arbeidet som ble avdekket i forprosjektet var:

  • Kompetansekartlegging og kompetanseplaner med tanke på fremtidens behov, herunder ulike typer fagbrev, digital kompetanse og teknisk kompetanse.
  • Utvikle en bedriftskultur som fremmer samarbeid og endringsvilje.
  • Kontinuerlig forbedring/medarbeiderdrevet innovasjon som en integrert del av den daglige driften.
  • Utprøving av digitale verktøy for samarbeid og kontinuerlig kompetanseutvikling i bedriften.

En satsing på kompetanse i matindustrien er helt avgjørende for å sikre konkurransekraft og omstilling. Vi vet at matindustrien er i teknologifronten på flere områder, samtidig som 6 av 10 medlemsbedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov. Prosjektet Matindustrien 4.0 har som oppgave å bidra til å bedre denne statistikken.

(Prosjektet pågår. Saken oppdateres fortløpende. Sist oppdatert 9. mars 2020)

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: