NHO Mat og Drikke

Innhold

Ny ordning for godkjenning av fagbrev fra utlandet

Nyhet, Utdanningspolitikk, Jobb og utdanning

Publisert

Kjøttskjærer. Foto.

Foto: Nortura/Øivind Haug

NHO Mat og Drikke er godt fornøyd med at det omsider kommer en nasjonal godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning.

Mens vi i en årrekke har hatt et nasjonalt system for godkjenning av utdanninger på bachelor og masternivå på tvers av landegrenser, har det ikke vært mulig å innplassere og godkjenne utenlandske fagutdanninger på samme måte. Med en den nye ordning for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring vil flere utenlandske arbeidtakere i Norge få mulighet til å få utdanningen sin godkjent.

Den nye ordningen gjør det mulig for den enkelte medarbeider å kunne bygge på sitt fagbrev med videreutdanning, og bedriftene vil kunne gjennomføre nødvendig kompetanse- og fagutvikling for alle sine ansatte. Mange bedrifter har også et behov for å kunne dokumentere hvilken kompetanse de ansatte har i forbindelse med anbudsrunder, eller i forhold til kompetansekrav fra myndighetene. Dette vil nå bli mulig fullt ut.

Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som skal vurdere og godkjenne enkeltpersoners utenlandske utdanning. Med hjelp av sakkyndige vurderer NOKUT om den utenlandske opplæringen kan godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring. Det yrkesfaglige innholdet er det avgjørende element i godkjenning om sidestilling. Dette betyr blant annet at opplæringen må være basert på sluttført opplæring av minst 3 års varighet og inneholde minimum 1 års dokumentert praktisk opplæring.

Kjøttskjærerfaget er det første faget i mat- og drikkenæring som omfattes av ordningen, og i første omgang for fagarbeidere fra Tyskland og Polen. Søkere om godkjenning må ha lovlig opphold i, eller yrkesmessig tilknytning til Norge. I løpet av 2017 vil NOKUT utvide antall fag- og yrkesopplæringer og land som omfattes av ordningen.

Les mer om søknadsprosessen og ordningen på nettsidene til Nokut 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: