Mer yrkesretting i skolen, og de praktiske fagene skal styrkes

Publisert

Fire studenter med ryggsekk. Ryggen til kamera.

Foto: Pexels.

NHO Mat og Drikke har arbeidet målrettet for å få styrket de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen. Den nye stortingsmeldingen innfrir i høy grad.

(Denne saken er sist oppdatert i 2016. Den har en historisk verdi for NHO Mat og Drikkes arbeid med utdanningspolitikk)

I den nye stortingsmeldingen om fremtidens skole kommer regjeringen med flere forslag som vil være med på å styrke yrkesfagene.

I dag velger ca. 50 prosent av alle elever i grunnskolen yrkesfag på videregående. Det er avgjørende for samfunnets kompetansebehov at dette forholdstallet opprettholdes, og avgjørende for de aller fleste av våre medlemsbedrifter at har stabil tilgang på dyktige fagarbeidere. Da må vi ha en grunnskole som i større grad enn i dag forbereder elevene både til yrkesfag og til en studieforberedende utdanning.

Viktig for alle elever uansett hva man skal bli

Praktiske ferdigheter er likevel noe langt mer enn en forberedelse til yrkesfag. Det er en viktig bestanddel av allmenndannelsen uansett senere studie- og yrkesvalg. Derfor har det vært et paradoks at disse fagene over år har blitt bygget ned, og derfor er dette en viktig sak for NHO Mat og Drikke. NHO og LO har også løftet de praktiske og estetiske fagene frem i sitt felles yrkesfaglige politikkdokument.

I tillegg til å fokusere på større grad av faglig fordypning, blant annet ved å redusere antall læreplanmål i fag, er det svært gledelig at regjeringen nå vil gi plass til de praktiske fagene, og øke yrkesrettingen. Dette er de viktigste grepene som foreslås:

  • Grunnskolen: Dele faget kunst og håndverk i to. Da får vi et rendyrket praktisk håndverksfag og et kunstfag på ungdomstrinnet. Håndverksfaget skal inneholde en faglig vurdering av elevene i form av en praktisk eksamen.
  • Yrkesfaglig videregående opplæring: Inntil 30 prosent av dagens timeantall i fellesfagene skal yrkesrettes for å gjøre dem mer relevante til det aktuelle yrkesfaglige programområdet.

Om elevene skal bli industrimekanikere eller slaktere må de i dag følge den samme læreplanen i fellesfagene naturfag og matematikk. Den nye stortingsmeldingen foreslår at inntil 30 prosent av læreplanene i disse fagene skal være skreddersydd de ulike utdanningsprogrammene.

Ludviksenutvalget påpeker at elever i fremtidens skole vil ha behov for å utvikle både fagspesifikke kompetanser, og kompetanser som er viktige i mange fag, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape.

Oppgaver og utfordringer elevene vil møte som voksne, krever at de utvikler tenkning, praktiske ferdigheter og sosial og emosjonell kompetanse i et samspill. NHO Mat og Drikke mener at nettopp i de praktiske fagene, og i de praktiske fagenes didaktikk benyttet i øvrige fag, ligger nøkkelen til å oppnå dette. Og da må disse fagene gis større plass i skolen enn de har i dag. Stortingsmelding 28 er derfor svært gledelig lesning, og vi vil følge opp behandlingen av denne videre.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: