NHO Mat og Drikke

Innhold

Matindustrien ønsker en mer spisset fagutdanning

Nyhet, Utdanningspolitikk, Jobb og utdanning

Publisert

En ny rapport viser at bedrifter i matindustrien ønsker seg en mer spisset fagutdanning. I forbindelse med gjennomgangen av fag- og yrkesutdanningene  har Norsk Institutt for Bioøkonomi gjennomført en undersøkelse på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Bakgrunnen for dette er at fag- og yrkesutdanningene må samsvare mer med den kompetansen bedriftene etterspør. Rapporten tar særlig for seg behovet for fagarbeidere i industriell matproduksjon og kompetansebehovet i Baker- og konditorbransjen.

Baker- og konditorbransjen ønsker en mer spisset opplæring på skole. Inntrykket er at bedriftene ønsker en mer tydelig faglig profil på Vg2, med egne klasser for elever som vil bli bakere og konditorer. Helst skal lærer ha en solid bakgrunn i det faget som eleven skal ta fagbrev i.

De store bedriftene i matindustrien ønsker seg først og fremst en fleksibel og anvendelig fagoperatør, med en miks av matfaglig og teknisk kompetanse. Forskjellige bedrifter vil ha ulike behov. Mens noen ønsker seg en fagarbeider i tekniske fag, som også har litt forståelse for hygiene og råvarekvalitet, ønsker andre bedrifter seg en fagarbeider med god matfaglig kompetanse, men som også har den nødvendige tekniske innsikt. Det siste ligner faget industriell matproduksjon slik det er i dag, men bedriftene mener undervisningen på skolen er for svak med tanke på bransjekunnskap, prosess og maskiner.

Les hele rapporten her

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: