"Fagbrev på jobb" kan gi flere fagarbeidere

Publisert

En baker som står ved et samlebånd og ruller ut en stor deig.

"Fagbrev på jobb" kan gi flere fagarbeidere som for eksempel bakere. Foto: Espen Solli.

Etter flere års utprøving innfører regjeringen "Fagbrev på jobb" som en slags hybrid av lærling- og praksiskandidatordningene. NHO Mat og Drikke tror ordningen kan passe også for mat-, drikke- og bionæringene.

Fagbrev på jobb skal være en mer fleksibel vei mot fag- og svennebrev uten at kravet til kompetanse hos de som avlegger fagprøven reduseres. Fag- eller svenneprøven skal være den avsluttende vurderingen av kandidatene som må ha gjennomgått sentralt gitt skriftlig eksamen eller andre likeverdige vurderingsformer som viser kompetansen i lærefaget.

Fast ordning fra sommeren 2018.

Fagbrev på jobb har sitt opphav i Stortingsmeldingen "På rett vei" 2012-2013 som beskriver behovet for flere og mer fleksible veier til fag- og svennebrev. Ordningen har vært testet ut siden 2014, særlig i helse- og oppvekstfagene. Nå blir ordningen permanent, og kan opprettes i de fag det enkelte faglige råd anbefaler.

- Jeg tror dette er en modell som kan passe også i våre bransjer, sier spesialrådgiver i NHO Mat og Drikke, Espen Lynghaug. En skreddersydd oppfølging av voksne arbeidstagere som har praksis i faget fra før kan klart gi en noe kortere og mer effektiv vei til fag- eller svennebrev. Den voksne arbeidstageren beholder sin lønn under opplæringstiden, og bedriften får læretilskudd.

Et absolutt krav når det innføres nye fagopplæringsmodeller som fagbrev på jobb er at fag- og svenneprøven skal være den samme som for lærlinger og praksiskandidater.

Hos Bakehuset blir den nye ordningen tatt godt imot  

- Dette er en opplæringsmodell som kan bli aktuell for noen medarbeidere i våre bakerier, sier Hilde Melfald som er HR-sjef i Bakehuset. Vi satser tungt på fag- og yrkesopplæring og har blant annet bestemt at alle våre bakerier skal ta inn lærlinger hvert år. En forsterket modell i tillegg for opplæring av voksne som har opparbeidet seg noe praksis høres derfor interessant ut, og vil absolutt bli vurdert, sier hun.

Dette er fagbrev på jobb:

  • Kravet er minst ett års relevant praksis før kontrakt skrives.
  • Arbeidere må ha minst 50% stilling i opplæringstiden.
  • Utgangspunkt for opplæringstiden er fagets vanlige læretid.
  • Fylkeskommunen kan på bakgrunn av realkompetansevurdering godkjenne kortere opplæringstid.
  • Det lages en opplæringsplan og tegnes kontrakt for hver kandidat.
  • Lærebedriften får lærlingtilskudd Basis II for opplæringstiden.
  • Arbeideren beholder sin lønn i opplæringstiden.
  • Fag- og svenneprøven er lik for alle opplæringsmodeller.

Les også: Flere muligheter for ufaglærte til å ta fagbrev (på regjeringens nettsider)

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: