Etterlengtet satsing på fagskolene

Publisert

Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke.

- Den nye stortingsmeldingen vil bidra til å redusere gapet i bedriftenes etterspørsel etter yrkesfaglig kompetanse og utvikle ny kompetanse som arbeidslivet trenger, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

- Stortingsmeldingen om fagskolen gir et løft for yrkesutdanningen og bidrar til å sikre mat-, drikke- og bionæringen tilgang på rett kompetanse, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

 I stortingsmeldingen om fagskoler foreslår regjeringen ny modell for finansiering som vil gjøre det lettere å utvikle fagskoletilbudet i takt med arbeidslivets behov. Det legges også 35 friske millioner på bordet til utvikling av fagskoletilbud.

Forslaget innebærer blant annet en innføring av studiepoeng, mulighet for 3-årig fagskoleutdanning, rett til deltakelse i studentsamskipnaden for studenter og ny finansieringsmodell.

Innføring av studiepoeng i fagskolene vil bidra til gode overganger mellom høyere akademisk og høyere yrkesfaglig utdanning for de som ønsker det. Dette kombineres med gode overgangsordninger som krav for høyskoler og universiteter til å vurdere fagskoleutdanninger til innpass i sine studier.

- NHO Mat og Drikke har store forhåpninger til at fagskolens tid nå er kommet, sier Brubakk.

Det fylkeskommunale er eierskapet er imidlertid til hinder for utvikling og finansiering av nye fagskoleutdanninger. Det er behov for et nasjonalt eierskap for å kunne tilby utdanning i tråd med bransjenes kompetansebehov.

Bedriftene skriker etter fagskoleutdannende
7 av 10 av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke forventer en økning av behovet for fagskoleutdannede frem mot 2020 (Nilf, 2014). Men mange sliter med å få tak i denne kompetansen. Det er alvorlig for konkurransekraften til bedriftene.

Teknologiskiftet i mat- og drikkenæringen gir bedriftene et økende behov for ny kompetanse. Dette handler primært om nye fagbrev, men mange bedrifter vil også se et behov for medarbeidere med høyere yrkesfaglig utdanning.

- Mat og Drikke mener at nettopp fagskolene må spille en nøkkelrolle i dette, og tilby skreddersydde utdanninger fra seks måneder til to års lengde med mulighet for å ta utdanningen i kombinasjon med arbeid. Vi er fornøyd med at regjeringen nå legger til rette for en høyere yrkesfaglig utdanning, avslutter Brubakk.

De viktigste tiltakene i fagskolemeldingen:

  • Utviklingspott på 35 millioner kroner
  • Fra fagskolepoeng til studiepoeng
  • Bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger
  • Nytt nasjonalt opptakssystem
  • Ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning
  • Ny kvalitetspris
  • Kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne
  • Bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanningen
  • Treårig fagutdanning ved særlige tilfeller

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: