NHO Mat og Drikke

Innhold

Danner bedriftsnettverk for høyere utdanning

Nyhet, Utdanningspolitikk

Publisert

Espen Lynghaug. Spesialrådgiver for kompetanse og utdanningspolitikk. NHO Mat og Drikke.

Espen Lynghaug er spesialrådgiver for kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke. Foto: Moment Studio

NHO Mat og Drikke etablerer et bedriftsnettverk for høyere utdanning. Formålet er å bidra til å øke relevansen i utdanningsretningene som er spesielt viktige for mat-, drikke og bionæringen, og sikre tettere dialog mellom næringen og universitet- og høyskolesektoren.

- Vi ønsker et bedriftsnettverk som kan gi innspill til relevante politiske posisjoner, samt drøfte og avklare konkrete innspill til fagplanene for fagskoler, høyskoler og universitetene, sier spesialrådgiver i NHO Mat og Drikke Espen Lynghaug.

Hvorfor nettverk?

NHOs kompetansebarometer viser at ni av ti bedrifter mener at kvaliteten på studiene ved universiteter og høyskoler vil bli bedre dersom man øker samarbeidet med næringslivet.
Erfaring viser at arbeidslivsrelevante studier virker positivt inn på studentenes motivasjon og bidrar til å heve utdanningskvaliteten. NHO har også i over 20 år argumentert og arbeidet for et tettere samarbeid mellom næringslivet og høyere utdanning, men har ofte blitt møtt med motstand fra akademia som i stor grad har ønsket autonomi i utvikling av studietilbud og -innhold.
I stortingsmeldingen for kvalitet i høyere utdanning, som regjeringen presenterte i januar 2017, er det satt mål om at studieprogrammene skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet. Holdningene i akademia har dessuten endret seg over tid, og universitetene og høyskolene signaliserer nå klart at de ønsker et tettere samarbeid med næringslivet.

-Man kan si at ballen nå er på næringens banehalvdel. Spørsmålet er hvordan man innretter et effektivt og tetter samarbeid mellom næringsliv og universitet- og høyskolesektoren. Å samle næringen i et nettverk mener vi kan være en god start på et slikt samarbeid, og vi oppfordrer våre medlemmer til å delta, sier Lynghaug.

Bli med!

- Nettverket vil være særlig relevant for ansatte i medlemsbedrifter som har ansvar for HR, kompetanse og produksjon, men er åpent for alle som er interessert. Vi håper at et slikt nettverk også vil gi deltakerne en nyttig arena for effektiv kunnskapsdeling på tvers av bedrifter og bransjer, avslutter Lynghaug.

Bedriftsnettverket vil ha ett til to fysiske møter i året i tillegg til dialog gjennom digitale kanaler.

 

For mer informasjon og påmelding til bedriftsnettverket ta kontakt med:

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: