Bedre kår for praktiske fag i skolen

Publisert

Petter Haas Brubakk. Foto.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

- Det er et gledelig gjennomslag at Stortinget nå har vedtatt at de praktiske fagene skal styrkes kraftig i grunnskolen. Praktisk læring og anvendelse av kunnskap i skolen er avgjørende for fremtidig innovasjons- og konkurransekraft, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Halvparten av elevene som går i grunnskolen vil, og må, velge en yrkesfaglig utdanning om kabalen for utdanningstilbud og skoleplasser skal gå opp. Dessuten er etterspørselen etter faglært arbeidskraft stor. En undersøkelse nylig lagt frem av rekrutteringsselskapet Manpower viser at fagarbeidere er den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere ansatte til.  Da må grunnskolen ha et bredere tilbud enn å være begrenset til forberedelse til studiespesialisering og akademisk utdanning.

 Uten fagarbeidere stopper Norge, inkludert mat- og drikkeindustrien. Derfor har NHO Mat og Drikke engasjert seg sterkt i utdanningspolitikken og spesielt fag- og yrkesopplæringen.

NHO Mat og Drikke registrerer med glede at Stortinget, under behandlingen av Meld.St.28: "Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet", vedtok at det skal opprettes et eget håndverksfag på ungdomsskoletrinnet.

- Dette er et viktig steg i riktig retning. Et eget håndverksfag gir elevene en unik mulighet til å få forsøke seg på bearbeiding av råvarer og materialer samt verktøybruk, sier Brubakk.

De praktiske og estetiske fagene skal også prioriteres gjennom hele grunnutdanningen. NHO har i prosessen påpekt hvordan fag som matematikk og naturfag kan implementeres og læres inn gjennom praktiske øvelser. Fag som Mat og Helse er fullt av praktisk matematikk, sløyd likeså.

Stortinget har også bedt regjeringen sørge for at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse skal vektlegges og inkluderes i fornyelsen av fag og læreplanarbeidet i hele grunnutdanningen.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: