NHO Mat og Drikke

Innhold

800.000 til å øke digital kompetanse

Nyhet, Utdanningspolitikk

Publisert

Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

- Dette er svært gledelig, men ikke helt uventet da vi leverte en gjennomarbeidet søknad på vegne av en samlet mat- og drikkenæring, sier Terje Sletnes som er direktør for politikk og analyse i NHO Mat og Drikke.

Prosjektet Matindustrien 4.0 har i samarbeid med Fagskolen i Østfold fått bevilget 800.000 kroner fra myndighetene til å lage en egen fagskoleutdanning i digital kompetanse for en samlet mat- og drikkenæring.

Regjeringen utlyste i høst 10 millioner kroner som tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse.

Fakta om Matindustrien 4.0

"Matindustrien 4.0" er et toårig kompetanseprosjekt som setter i gang fra januar 2019 og eies av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke i fellesskap. Som overordnet målsetting skal hovedprosjektet realisere følgende visjon:

Bedriftene skal gjennom samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og de ansatte finne egnede virkemidler og metoder for å tilegne seg kunnskap om å ta i bruk digitalisering og automatisering i sin bedrift. Det legges opp til at 20 bedrifter inviteres inn i prosjektet som samarbeidspartnere og vil få hjelp og veiledning til egne kompetanseprosjekt. Resultater og erfaringer fra prosjektet skal i ettertid komme hele matindustrien til gode.

- Dette er svært gledelig, men ikke helt uventet da vi leverte en gjennomarbeidet søknad på vegne av en samlet mat- og drikkenæring, sier Terje Sletnes som er direktør for politikk og analyse i NHO Mat og Drikke.

Som Norges største landbaserte industri med rundt 50 000 ansatte, ligger mat- og drikkenæringen i teknologifront på flere områder. NHOS kompetansebarometer viser at næringen er den i Norge som i størst grad har digitalisert og automatisert produksjonen, og tatt i bruk roboter, datastyring og sensorteknologi. Barometeret viser også tydelig at bedriftene i næringen i økende grad etterspør digital kompetanse.

Et landsdekkende utdanningstilbud som kan kombineres med jobb

Det er NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og NNN som har gått sammen om et nytt kompetanseprosjekt i mat- og sjømatindustrien – Matindustrien 4.0. Ett av tiltakene i dette prosjektet er å etablere en egen fagskoleutdanning i digital kompetanse for en samlet mat- og drikkenæring.

De bedriftene som ønsker å delta i prosjektet vil få en unik mulighet til å påvirke hvilket innhold en slik videreutdanning i digital kompetanse skal ha, og hvordan utdanningen skal legges til rette slik at flest mulig kan benytte den.

Det endelige omfanget i utdanningen vil besluttes i utviklingsprosjektet, men noe ligger allerede fast:
I samsvar med hva bedriftene etterspør legges det opp til et landsdekkende tilbud om en kortere fagskoleutdanning tilsvarende 6 måneder heltid, eller 30 studiepoeng. For at kandidatene skal kunne kombinere utdanning med jobb, foreslås utdanningen gjennomført som en nettbasert deltidsutdanning med samlinger over 18 måneder.

Sentrale områder i utdanningen som skal utredes nærmere i samarbeid mellom Fagskolen i Østfold, Matindustrien 4.0 og deltagende bedrifter er:

Prosessoptimalisering, produksjonsstyring og standardisering av prosessene i produksjonen. Emner som samarbeidskultur og et felles fagspråk for sikker kommunikasjon internt og eksternt i bedriften i forbindelse med feilretting og forebyggende vedlikehold, er også relevant. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: