NHO Mat og Drikke

Innhold

30 millioner friske kroner til løft av yrkesfagene

Nyhet, Utdanningspolitikk

Publisert

En jente som står i et produksjonsmiljø hos Aas bryggeri

- Jeg regner med noen av disse midlene skal benyttes til å dekke noen av kostnadene med å ta inn elevene i bedriftene og følge dem opp, sier Espen Lynghaug i NHO Mat og Drikke.

Dette kommer frem i en budsjettlekkasje fra Kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen gir 30 millioner, på toppen av 500 millioner siden 2013, til fortsatt løft av yrkesfagene. Pengene skal gå til å styrke faget yrkesfaglig fordyping, som gir elever mulighet til å komme ut i praksis, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

NHO Mat og Drikke har i forkant av regjeringens budsjettarbeid spilt inn behovet for penger til skreddersydde bransjeprogram for matindustrien. Vi er derfor fornøyd med at industrien, sammen med byggenæringen og kommunal sektor, skal prioriteres når 30 friske millioner skal bevilges til kompetansehevingstiltak med bransjevis innretning. 

- Dette er en viktig og økt satsning på yrkesfaglig fordypning i videregående skole. Elevene selv ønsker å få mest mulig praksis ute i bedriftene, og arbeidslivet ønsker å stille opp. Men det er viktig at pengene brukes der de kommer mest til nytte, og det er ute i bedriftene, sier spesialrådgiver utdanning og kompetansepolitikk Espen Lynghaug i NHO Mat og Drikke.

- Jeg regner med noen av disse midlene skal benyttes til å dekke noen av kostnadene med å ta inn elevene i bedriftene og følge dem opp. Mange av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke bruker store ressurser på å ta imot elever til yrkesfaglig fordypning i dag. Bransjen har også en stor egeninteresse i å ha en god kontakt med elevene gjennom skoletiden. Men oppfølgingen og læringsutbyttet kan bli enda bedre om det tilføres ressurser fra myndighetene til dette arbeidet, avslutter han.

Dette er lekkasjene fra neste års statsbudsjett på fagopplæringsområdet:

  • I forbindelse med kompetansereformen tilføres det 30 millioner til et bransjeprogram for sektorer som er utsatt for digitalisering og omstilling. Dette er ment å være et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, bedriftene investerer egne ressurser, og den ansatte investerer noe av sin egen fritid på kompetanseheving. Industri- og byggenæringen samt kommunal sektor skal prioriteres når ordningen med bransjeprogram piloteres.
  • Regjeringen foreslår å satse ca 30 millioner til styrking av yrkesfaglig utdanning i neste års statsbudsjett. Pengene skal går til programområde yrkesfaglig fordyping (YFF), som skal gi elevene en større mulighet til å komme ut i praksis flere dager i uka. Noe av pengene skal også brukes til forskning og etterutdanning av faglærere.
  • Rundt 35 millioner settes av til et forsøk med modulbasert vei til fagbrev. Det betyr at en ufaglært kan ta fagbrevet i bolker, der hver modul teller for seg, og er et trinn på veien til fagbrevet. Forsøket gjelder i første omgang bygg- og anleggsteknikk og helsefag, men ordningen skal på sikt tas i bruk i alle bransjer og yrkesfag.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: