Ønsker fortgang i arbeidet med landbruksfaget

Nyhet, Kompetansepolitikk

Publisert

Kasser med små planter foran på en traktor.

Illustrasjonsfoto. Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

- Vi har fått på plass fagutdanninger i gartner- og dyrefag. Nå gjenstår landbruksfag, og det er ingen grunn til at dette skal drøye ut i tid, sier spesialrådgiver i NHO Mat og Drikke, Espen Lynghaug.

Årlig møte med kunnskapsministeren

Lynghaug er NHO Mat og Drikkes representant når kunnskapsministeren møter lederne i de faglige rådene og samarbeidsrådet for yrkesopplæring, (SRY), en gang i året. Han er blant annet leder for faglig råd Naturbruk. – På vegne av arbeidslivets parter uttrykte jeg på møtet i desember at vi har en forventning om at en fagutdanning i landbruksfaget må raskt på plass. Kunnskapsminster Tonje Brenna var til stede i møtet og stilte nysgjerrige spørsmål, noe som jeg tolker som positivt for vår sak, sier Lynghaug.

Dette er saken:

Landbruket har over lang tid endret seg i retning av resten av næringslivet, hvor man i større grad benytter seg av ansatte eller innleide entreprenører. Dette stiller andre krav til opplæring. Faglig råd Naturbruk mener at en fagutdanning er mer fremtidsrettet enn den modellen en har i dag. I april 2022 ga faglig råd Naturbruk sin anbefaling til Utdanningsdirektoratet som nå vil følge opp saken videre. Rådet har blant annet i oppgave å identifisere trender og utviklingstrekk i bransjene, og sørge for at fag- og yrkesutdanningen er utformet slik at den dekker arbeidslivets, den enkelte elevs og lærlings behov og samfunnets behov for kompetanse. Rådet består av representanter for arbeidslivets parter, skoleeier (KS) og lærer- og elevorganisasjonene.

Etterspørsel blant medlemsbedriftene

Det er en utålmodighet blant medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke for å få den siste fagutdanningen på plass. Runar Wold, daglig leder for Vestfold Landbrukstjenester og vara for faglig råd Naturbruk, forteller blant annet at de opplever et stadig underskudd på kompetent arbeidskraft.

Les intervju med Runar Wold her

Norske landbrukstjenester, (NLT, som er en bransjeforening i NHO Mat og Drikke), har vært en pådriver i mange år for en ny opplæringsmodell.

- Velferdsordningene i jordbruket er avhengig av at en kvalifisert avløser kan overta driften for bonden ved behov. Fagbrev i landbruksfag er et viktig steg mot bedre rekruttering til avløseryrket, men også rekruttering til jordbruket, sier Frode Alfarnes, Daglig leder i NLT.

Hvorfor tar det så lang tid?

Så hva er det som gjør at det drøyer med å få på plass fagutdanningen for landbruksfaget? – I landbruksfaget finnes det et komprimert skoleløp som heter voksenagronomen, som gir voksne som skal overta et gårdsbruk en mulighet til kompetansepåfyll, forklarer Lynghaug. - Ved å innføre en ny opplæringsmodell er man bekymret for at denne muligheten skal forsvinne. Vi har drøftet dette svært nøye, og kommet frem til at dette utdanningsløpet ikke kan stå i veien for å utdanne unge gode fagarbeidere. Vi hadde samme problemstilling da fagbrev for gartnerfag kom på plass. Her fant vi en god løsning som jeg er sikker på at har en overføringsverdi også til landbruksfaget, sier Lynghaug.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: