NHOs kompetansebarometer 2020

Forsidebilde på rapporten

NHOs kompetansebarometer 2020.

- Trenger mer av alt, og i tillegg må vi videreutdanne de som er i jobb. Slik kan man oppsummere funnene i NHOs kompetansebarometer som 12. mars ble fremlagt for syvende år på rad, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke.

Aldri før har Norge utdannet flere mennesker enn de siste 10 årene. Likevel er kompetansegapet stabilt og stort. 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov. I volum er det fortsatt fagarbeidere som det er størst mangel på. På andreplass kommer fagskoleutdannede. Men i sum er konklusjonen at bedriftene i NHO mangler kompetanse på alle utdanningsnivåer.

Noe nedgang i kompetansegapet i noen bransjer

Også i NHO Mat og Drikke er mangelen på kompetanse stor. 56 prosent av bedriftene melder at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov. Som en av få landsforeninger har behovet vært jevnt og noe økende hos medlemmene i NHO Mat og Drikke, mens det har svingt litt opp og ned i andre næringer. - Etter en jevn økning i udekket behov gjennom seks år ser vi i denne undersøkelsen for første gang en liten nedgang, selv om det ikke endrer hovedbildet. 27 prosent av bedriftene melder at de i 2020 har forsøkt å rekruttere, men likevel ikke fått ansatt noen, sier Lynghaug.

Bransjeprogram og fleksibilitet i utdanningssystemet

Flere politikere og representanter fra bedrifter deltok i lanseringen av kompetansebarometeret. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) trakk frem bransjeprogrammene som en suksess, og at regjeringen skylder arbeidslivets parter en stor takk i dette arbeidet. Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre mente at man må rigge om utdanningssystemet til skreddersydde, fleksible og kortere kurs og utdanninger. På mange måter er fagskolen den modellen UH-sektoren bør ta etter, med tett kontakt med næringslivet og den fleksibiliteten som må til for at man kan kombinere jobb og utdanning.

-Funnene i kompetansebarometeret understreker behovet for at vi både må arbeide for at utdanningssystemet er best mulig, og at bedriftene bygger videre på den kompetansen de allerede har, sier Lynghaug.

- I NHO Mat og Drikke har vi både et Bransjeprogram for kompetanseutvikling på plass for mat- og drikkenæringen, og arbeider for et lignende tilbud innen landbruks- og garternæringen, fortsetter han.

- Vi er også fornøyd med at vi nå kan rekruttere bedrifter inn til det nye treårige HF-prosjektet FREMtid for kompetanse. I dette prosjektet vil 40 bedrifter få et nettverk og god hjelp til kompetanseutvikling. Vi har også forventninger til oppfølgingen av rapporten "Uten fagarbeidere- ingen matnasjon" som ble overlevert til regjeringen i februar, sier han.

IKT-kompetanse og det grønne skiftet

Hvert år legges det inn et ett eller flere nye momenter i spørreundersøkelsen som man ønsker å få svar på, i tillegg til at større deler av spørsmålene er like hvert år, noe som gir en verdifull tidslinje hvor endringer kan måles. I dette barometeret var det behovet for IKT-kompetanse, det grønne skiftet og dimensjonering og rekruttering som ble tema i den variable delen av spørreundersøkelsen.

Medlemmene i NHO Mat og Drikke ligger omtrent på snittet i besvarelsen om IKT-kompetanse. Over 70 prosent mener at de i stor eller noen grad har tilstrekkelig kompetanse på området, og over 20 prosent svarer at de mangler denne kompetansen.

På spørsmålene om hvordan grønn omstilling påvirker bedriftenes kompetansebehov svarer 76 prosent av medlemmene i NHO Mat og Drikke at bedriften i dag er berørt av klima- og miljøkrav, og 72 prosent at bedriftene har planer om å gjøre produkter/tjenester mer klima/miljøvennlig. Undersøkelsen viser også at jo større bedriftene er, desto mer berørt og bevisst er de med hensyn til klima- og miljøtilpasninger.

Stabile forhold i mat- og drikkenæringen

I undersøkelsen er det også spurt om behovet for arbeidskraft i år i forhold til i fjor. Når man ser på de bedriftene som forventer omtrent samme behov i år som i 2020, befinner hele 75 prosent seg innenfor medlemsmassen til NHO Mat og Drikke. Det er det høyeste tallet sammenlignet med alle landsforeninger i NHO. 15 prosent forventer flere ansatte, og 9 prosent forventer færre.

Her kan du laste ned hele Kompetansebarometeret for 2020 (.pdf)

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: