Innhold

Hvilken kompetanse trenger din bedrift?

Nyhet, Kompetansepolitikk

Publisert

Mann som reparerer en robot

Nå kan du komme med ønsker om hva slags kompetanseheving din bedrift har behov for. (Illustrasjonsfoto).

Kompetanseutvikling gjennom bransjeprogram videreføres i 2021. -  Nå trenger vi innspill fra medlemsbedriftene på hvilke kurs og utdanninger de ønsker vi skal tilby, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke.

Alle tilbudene i bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien er nettbaserte, gratis og kan tas i kombinasjon med arbeid.​

Hva er bransjeprogrammet for kompetanseheving i mat- og drikkevareindustrien?

Bransjeprogrammet er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og arbeidslivets parter. Målet med bransjeprogrammet er at ansatte i bransjer og sektorer med særlig behov, får nødvendig kompetanse for å mestre omstilling, og blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i etter- og videreutdanning, særlig blant ansatte uten fagutdanning og blant fagarbeidere. Regjeringen stiller med penger til utvikling og igangsetting. Bedriftene og den enkelte arbeidstager må være villige til å bruke arbeidstid og fritid på kompetansehevingen. Tilbudet videreføres i 2021.

Enorm etterspørsel etter kompetanse

Våren 2020 ble ordningen med treparts-bransjeprogram for kompetanseutvikling utvidet med 120 millioner kroner. Denne utvidelsen medførte at også mat- og drikkevareindustrien fikk sitt eget bransjeprogram. I utgangspunktet ble det bevilget 15 millioner kroner til hvert bransjeprogram i 2020, noe som viste seg å bli for lite for denne bransjen.

- Bransjeprogrammet har vært en suksess, som blant annet manifesterer seg i at godt over 20 millioner kroner har blitt benyttet på kurs- og opplæringstilbud i matindustrien, sier  Lynghaug . - Ved utgangen av 2020 har vi sammen med NNN og Sjømat Norge lagt til rette for 67 utdanningstilbud og kurs med over 5000 plasser. Mange kurs har blitt fulltegnet i løpet av kort tid, og nye klasser har blitt satt opp. Begrensningen har heller vært tilbydernes kapasitet til å tilby nok plasser raskt enn rekrutteringsgrunnlaget, sier han.

I det nye bransjeprogrammet som igangsettes i disse dager er det også mulighet til å kjøpe inn og utvikle helt nye utdanningstilbud, i tillegg til at de tilbudene som er igangsatt videreføres, forklarer Lynghaug. Da er vi avhengige av å få innspill fra bransjen om hvilke udekkede kompetansebehov de har.

Økt deltagelse i kompetanseutvikling

Målet for bransjeprogrammene er økt deltagelse i kompetanseutvikling i de bransjene som til enhver tid inngår i bransjeprogrammet. Tilskuddsordningen skal bidra til at bransjene får tilgang til relevant kompetanseutvikling. Det ble opprettet syv nye bransjeprogram i 2020 som et midlertidig tiltak for at permitterte, ledige og ansatte i bransjer som var rammet eller var i fare for å kunne bli rammet av arbeidsledighet, skulle få tilbud om kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov. I løpet av 2020 har bransjeprogrammet raskt fått på plass korte, nettbaserte utdanninger.

Tilbudene er tilpasset alle nivåer i bedriften, og omfatter tilbud innen personal- eller prosjektledelse, HMS, produksjonsteknologi, ulike sertifikater og matsikkerhet.

De fleste tilbudene er kortere kurs eller på videregående skoles nivå, og det er opprettet studieplasser og teorikurs for praksiskandidater i ulike fag. Det er også igangsatt fagskoletilbud i instruktøropplæring, og flere klasser i matindustriens eget fagskoletilbud i digitalisering og effektivisering av produksjonen.

Her finner du tilbudene som per i dag finnes i bransjeprogrammet

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: