Innhold

Statsbudsjettet 2021: Bransjeprogrammet for matindustrien videreføres

Nyhet, Kompetansepolitikk

Publisert

Automasjon - mann som jobber med tekniske justeringer på et samlebånd

Bransjeprogrammet for matindustrien videreføres i 2021. Foto: Adobe Stock Foto

I budsjettforslaget foreslår regjeringen å videreføre bransjeprogrammene med 110 millioner kroner i 2021.

Våren 2020 ble ordningen med treparts-bransjeprogram for kompetanseutvikling utvidet med 120 millioner kroner. Denne utvidelsen medførte at også mat- og drikkevareindustrien fikk sitt eget bransjeprogram. 

Dette er bransjeprogrammene:

Bransjeprogrammene utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal være et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene. Virksomheter legger til rette for at medarbeideren kan delta på kursene, og den enkelte ansatte investerer fritid for å heve sin kompetanse.

De korteste kursene tar et par timer, de lengste fagskoleutdanningene et halvt år i kombinasjon med full jobb. Dette er nettbaserte og fleksible etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb og familie.

Mat- og drikkenæringen har via Kompetanse Norge, som administrerer bransjeprogrammet, kjøpt inn kurs og utdanninger for over 15 millioner kroner, og gjort disse tilgjengelig og til fri benyttelse for medarbeidere i bransjene. Dette er utvilsomt det største kompetanseløftet som noensinne er gjort i næringen, og nå videreføres bransjeprogrammene inn i 2021.

Bransjeprogrammet for mat- og drikkenæringen finner du her

Innenfor bevilgningen på 110 millioner kroner til bransjeprogram foreslår regjeringen 20 millioner kroner til kompetanseløft for utsatte industriklynger i 2021, noe som gir 90 millioner kroner i frie midler som skal fordeles på de ulike bransjeprogrammene.

- Vi er svært glade for at regjeringen har valgt å høre på partenes tydelige råd om å videreføre bransjeprogrammene, sier Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke. Budsjettforslaget sier imidlertid ikke noe om hvor mye penger hvert enkelt bransjeprogram får å rutte med til neste år, sier han. 

- Fra april i år og frem til nå har mat- og drikkevareindustrien brukt opp rammen på 15 millioner kroner som ble tildelt for 2020. Nå bruker vi av ledige midler fra de andre bransjeprogrammene, sier Sletnes. Dette gir et sterkt signal om et udekket kompetansebehov i våre næringer, og må være en sterk søknad for vårt program når pengene for 2021 skal fordeles, fortsetter han.

Øvrige kompetansetiltak i statsbudsjettet 2021

Totalt ønsker regjeringen å bruke 2,5 milliarder kroner på ulike utdannings- og kompetansetiltak, mange av disse svarer på de innspill NHO Mat og Drikke har arbeidet politisk for over lengere tid. Både fag- og yrkesopplæringen, høyere yrkesfaglig utdanning i fagskolene og universitets- og høyskolesektoren tilgodesees.

Her er noen av de mest sentrale forslagene:
 • Midler for at permitterte og ledige kan fullføre videregående opplæring.
 • Midler for at personer som går ut av videregående opplæring uten studie- eller yrkeskompetanse, kan få et tilbud.
 • En økning av tilskudd til lærebedrifter våren 2021.
 • Midler for å legge til rette for å styrke Vg3 i skole for ungdommer som ikke får læreplass.
 • Midler til tilbud om å ta fagbrev for personer som allerede har studie- eller yrkeskompetanse. 
 • Midler til økt bruk av ordningen "Fagbrev på jobb".
 • Midler til å utvide forsøket med modulstrukturert opplæring innenfor visse lærefag i fag- og yrkesopplæringen.
 • Videreføring og opptrapping av midlene til 1 600 studieplasser ved fagskoler, og om lag 500 nye studieplasser til Industrifagskolen i 2021.
 • Videreføring og opptrapping av midlene til 4 000 studieplasser ved universitet og høyskoler i 2021.
 • Videreføring av 250 rekrutteringsstillinger ved universitet og høyskoler.
 • Økte midler til utvikling av fleksible utdanningstilbud.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: