NHO Mat og Drikke

Innhold

Bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien lansert

Nyhet, Utdanningspolitikk

Publisert

Illustrasjon

Bransjeprogrammet kan blant annet være med på å dekke nettbaserte tilbud innenfor automasjonsteknikk, automasjon, produksjons- og prosessteknikk. Illustrasjon: Kompetanse Norge

De første tilbudene i bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien er nå åpnet for påmelding. Kurs- og utdanningstilbudene er gratis, nettbaserte og kan tas i kombinasjon med arbeid eller dagpenger.

NHO Mat og Drikke, NNN, Sjømat Norge og Kompetanse Norge har sammen på rekordtid fått på plass korte, bransjerelevante utdanningstilbud.

Kurs- og utdanningstilbudene er valgt ut og målrettet i dialog med bedriftene, og favner alt fra helt korte kurs på enkelttemaer og yrkesteori til fagbrev og moduler på fagskolenivå som, om ønskelig, kan bygges på til en hel fagskoleutdanning.
Bransjeprogrammet finner du på Kompetanse Norges nettside, hvor kurs og utdanningstilbud vil legges ut fortløpende, så følg med.

Her finner du tilbudene som finnes i bransjeprogrammet.

Norsk næringsliv er i omstilling. Ny teknologi endrer måten man jobber på, og kompetanseutvikling er avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet.
Derfor har regjeringen etablert totalt åtte treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Hovedmålgruppen er ufaglærte og fagarbeidere, men de med høyere utdanning kan også delta. Arbeidsledige og permitterte er en viktig målgruppe. Tilbudene kan være på videregående skole nivå, fagskolenivå eller UH-nivå. Det kan også være ikke-formelle kurs. Tilbudene må kunne komme i gang raskt og må kunne gjennomføres digitalt.

- Det er svært gledelig at matindustrien nå har fått sitt eget bransjeprogram, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. Samtidig tar vi inn over oss at bransjeprogrammet kommer akkurat nå grunnet den alvorlige situasjonen mange bedrifter er i. Nå skal vi raskt komme i gang med kompetanseheving hos de bedriftene som har særlig behov for det, og i samarbeid med bransjene utvikle skreddersydde utdanningstilbud som kan tilbys på noe lenger tidshorisont, avslutter han.

Administrerende direktør i Sjømat Norge og forbundsleder i NNN er også enige i at dette er et godt tiltak.

- Det er positivt at regjeringen raskt har kommet med slike bidrag i en tid som gir et tøft arbeidsmarked. Våre ambisjoner fremover er å skape nye arbeidsplasser i sjømatnæringen. Da trenger vi slike kompetanseprogram for å flytte arbeidskraft fra næringer med økt ledighet og over til matnæringene, sier administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark.

- En høyt automatisert matindustri krever et betydelig kompetanseløft hos mange av dagens ansatte. Midlene i dette bransjeprogrammet gir oss en unik mulighet til å få på plass målretta opplæringstiltak, i første omgang særlig der hvor ansatte er permittert, sier Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, (NNN).

Til omstilling og økt deltagelse i etter- og videreutdanning

Bransjeprogrammet er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og arbeidslivets parter. Målet med bransjeprogrammet er at ansatte i bransjer og sektorer med særlig behov, får nødvendig kompetanse for å mestre omstilling, og blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i etter- og videreutdanning, særlig blant ansatte uten fagutdanning og blant fagarbeidere. Regjeringen stiller med penger til utvikling og igangsetting. Bedriftene og den enkelte arbeidstager må være villige til å bruke arbeidstid og fritid på kompetansehevingen.

Her finner du tilbudene som finnes i bransjeprogrammet.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: