NHO Mat og Drikke

Innhold

Trepartssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen

Nyhet, Utdanningspolitikk

Publisert

Nærbilde av en CV

- Hensikten er at vi sammen skal komme frem til løsninger som på best mulig måte ivaretar individets, arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse, sier Espen Lynghaug. For å få til dette på best mulig måte, har ønsker vi en best mulig dialog med de som skal bruke fagutdanningene, nemlig medlemsbedriftene, sier han. Foto: Pexels

Et sterkt partssamarbeid er avgjørende for å sikre at opplæringstilbudene endres i takt med kompetansebehov i arbeidslivet. NHO Mat og Drikke deltar i en rekke endringsprosesser som vil avgjøre hvordan fremtidens fag- og yrkesutdanning vil bli.

- Som en av NHOs største landsforeninger og med medlemmer som har et stort behov for faglært arbeidskraft jobber vi for å sikre at medlemmenes behov for kompetanse blir vektlagt i tilstrekkelig grad, sier spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke, Espen Lynghaug. Nå er det mye endring på gang.

Dette er faglige råd:

De faglige rådene oppnevnes for inntil fire år av gangen.
De faglige rådene konstituerer seg selv.
De faglige rådene skal være sammensatt av like mange representanter fra arbeidstaker og arbeidsgiver. Skoleeier skal være representert i rådene. Pedagogisk personell og elever skal også være representert i rådene.
NHO Mat og Drikke har plass i tre faglige råd, Naturbruk, Teknikk og industriell produksjon (TIP) og Restaurant- og matfag.
I forståelse med faglige råd, kan rådene suppleres med andre organisasjoner i de tilfeller nødvendig kompetanse ikke kan hentes fra partene i arbeidslivet.
Observatører fra statlige myndigheter tilknyttet det enkelte faglige råd kan oppnevnes ved behov. Statlige utdanningsmyndigheter er ikke representert.
I samarbeid med Utdanningsdirektoratet kan de faglige rådene ved behov trekke inn ytterligere spisskompetanse.
Organisasjonene må selv dekke tapt arbeidsfortjeneste for eventuelle arbeidsgrupper. Utdanningsdirektoratet dekker utgifter til reise og opphold.
Utdanningsdirektoratet er sekretariat for de faglige rådene.

Mer informasjon om de faglige rådene

Fagfornyelse og nye læreplaner

Høsten 2020 begynner de første elevene i videregående skole etter ny tilbudsstruktur og nye læreplaner. Tilbudsstrukturen kan enklest forklares som det overordnede kartet som beskriver hvilke yrkesfaglige utdanninger som finnes i dag, og hvor i utdanningssystemet de ligger. I hver utdanningsreform gjøres det større endringer, de to siste har vært Reform-94 og Kunnskapsløftet i 2006.

Nå er det for det meste mindre justeringer som gjøres, men både i utdanningsprogrammet for naturbruk og i restaurant- og matfag er det fag som legges ned, opprettes eller endres vesentlig.

Over 250 læreplaner skal skrives på nytt

Samtlige læreplaner i hele grunnutdanningen skal skrives på nytt. Da snakker vi til sammen om over 250 læreplaner, hvorav rundt 200 er innenfor de yrkesfaglige utdanningene.

NHO Mat og Drikke har påvirket sammensetningen av læreplangruppene både via faglige råd og med direkte forslag til kandidater - ofte med bakgrunn i innspill fra medlemsbedriftene. Samtlige læreplangrupper er nå klare, noen er allerede i gang, og resten starter opp sitt arbeid med å skrive nye læreplaner i mars 2019.

Underveis i arbeidet vil det bli muligheter for bedrifter, skoler og andre til å gi innspill, og til sist vil det bli en offentlig høringsrunde på samtlige læreplaner før de endelig vedtas av Kunnskapsdepartementet og forskriftsfestes.

Partssamarbeid gir bedre løsninger

Arbeidslivets kontinuerlige fornyelse gir det offentlige fagopplæringssystemet en utfordring i å holde tritt med endringene. Partssamarbeidet i fagopplæringen er forankret i nasjonal lovgivning og internasjonale forpliktelser. Samarbeidet skjer gjennom ulike konstellasjoner på ulike forvaltningsnivå. Organisasjonene kjenner behovet for kompetanse i arbeidslivet, mens myndighetene kjenner nasjonale mål og vilkår som er satt på politisk og administrativt nivå.

Hensikten er at vi sammen skal komme frem til løsninger som på best mulig måte ivaretar individets, arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse, sier Lynghaug. – Da er vi helt avhengige av å ha en god dialog med de som skal bruke fagutdanningene, nemlig medlemsbedriftene.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: