Sanner varsler ny stortingsmelding om den videregående opplæringen

Publisert

Idemyldring rundt et bord

- Det er 25 år siden forrige reform i videregående opplæring, vi vil ta med oss både Liedutvalgets og Opplæringslovutvalgets forslag inn i Stortingsmeldingen om videregående skole som skal legges frem våren 2021, avsluttet kunnskaps- og integreringsminister

To viktige NOUer på under en uke

Opplæringslovutvalget leverte sitt forslag til ny opplæringslov fredag 13. desember. 17 desember overleverte utvalgsleder Ragnhild Lied deres forslag til endringer i videregående opplæring.

- Fra Arbeidslivets synspunkt er det milevis forskjell på disse to rapportene, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver utdanningspolitikk og kompetanse i NHO Mat og Drikke. Der hvor Opplæringslovutvalget foreslår å radere ut arbeidslivets parter i arbeidet med kvalitetsutvikling og dimensjonering, foreslår Liedutvalget å styrke trepartssamarbeidet.

Det er selvfølgelig en del gode forslag til endringer også i lovutvalgets rapport, som også passer godt sammen med Liedutvalgets forslag. Blant annet er det et fokus på å følge opp de som i dag ikke har reell mulighet til å bruke retten de har til å få en utdanning. Lovutvalget foreslår å innføre en rett til videregående opplæring for dem som har «brukt opp» ungdomsretten til videregående opplæring, men som ikke har oppnådd studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen planlagt sluttkompetanse. Dette passer sammen med Lied som ønsker å bytte ut dagens rett til tre års videregående utdanning med en rett til å få fullføre og ende opp med enten studie- eller yrkeskompetanse. Som Lied sa det, dette kommer til å koste penger, men det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, noe NHO Mat og Drikke er helt enig i.

Vil følge opp begge rapportene

NHO Mat og Drikke har tiltrådt NHOs arbeidsgruppe som i vinter vil følge opp begge rapportene, og vil også gjennomføre møter med impliserte parter som Yrkesopplæringsnemndene og opplæringskontorene.

Les også:

Utvalg foreslår rett til videregående opplæring for alle som har brukt opp ungdomsretten 

Avgjørende med mulighet for livslang læring 

Kan svekke forankring av trepartssamarbeidet

NOU 2019:25 Med rett til å mestre 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: