NHO Mat og Drikke

Innhold

Må bli bedre på kompetanseutvikling i arbeidslivet

Nyhet, Utdanningspolitikk

Publisert

Holden

Steinar Holden legger frem andre delrapport om kompetansebehov.

1. februar la Kompetansebehovsutvalget frem sin andre rapport, hvor de pekte på åtte utfordringer for kompetansepolitikken fremover i tillegg til å gi en samlet oversikt over kompetansebehovene i dag og fremover.

Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor har regjeringen satt ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden.

- At livslang læring, digital kompetanse og arbeidslivet som læringsarena løftes frem som ett av de mest sentrale områdene i rapporten er vi svært fornøyd med, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver i kompetanse- og utdanningspolitikk i NHO mat og Drikke. Dette samsvarer med hva medlemsbedriftene fremhever og etterspør, og er også bakgrunnen for vårt kompetanseutviklingsprosjekt Matindustrien 4.0 som skal gjennomføres sammen med Sjømat Norge og NNN, sier han. 

Kompetanseutviklingen i arbeidslivet må styrkes

Den Teknologiske og samfunnsmessige utviklingen gjør at kompetanse må utvikles og fornyes, sa utvalgets leder professor Steinar Holden. Vi har et arbeidsliv med høy produktivitet og høyt lønnsnivå, men også raske omstillinger der jobber blir borte og nye skapes.

Omstillinger kreves i yrker der arbeidsoppgavene endres, og mellom yrker når noen yrker forsvinner. For dem som mister jobben, kan humankapitalen forvitre raskt. Det tilsier økt behov for læring, gjennom arbeid og etter- og videreutdanning. Digitaliseringen gjør at evnen til å tilegne seg digital kompetanse blir sentral for å lykkes med omstilling, både for individer og virksomheter. Uavhengig av utdanningsnivå må alle regne med endringer i arbeidsoppgaver og krav om å tilegne seg ny kompetanse hele livet. Det forutsetter gode grunnleggende ferdigheter, både kognitive, sosiale og emosjonelle.

Samsvarer med regjeringens prioriteringer

Kunnskaps- og integreringsminister jan Tore Sanner tok imot rapporten og kommenterte at de åtte utfordringene utvalget fremhever allerede er hovedprioriteringer for regjeringen. Vi er i god gang med arbeidet, men må forsterke denne politikken, sa Sanner.

8 utfordringer for kompetansepolitikken

  • For mange går ut av grunnskolen med svake ferdigheter og lav kompetanse
  • Det er for mange som ikke fullfører videregående opplæring og som ikke oppnår en stabil tilknytning til arbeidslivet
  • Teknologisk og samfunnsmessig utvikling gjør at kompetanse må utvikles og fornyes
  • Mange arbeidstakere deltar i for liten grad i opplæringsaktiviteter i arbeidslivet og etter- og videreutdanning
  • Økende levealder innebærer at flere må bidra mer i arbeidslivet for å finansiere velferdsstaten. Det øker behovet for påfyll av kompetanse for alle arbeidstakere uavhengig av alder
  • Mobilitet over landegrensene gir usikkerhet om fremtidig tilgang på kompetanse
  • Det er vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft innen noen yrker, særlig i helse- og omsorgssektoren, grunnskolelærere, IKT, samt fagarbeidere i bygg og anlegg
  • Arbeidslivsrelevansen bør bli bedre i mange høyere utdanninger.

Her finner du hele rapporten 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: