Fordypningsmoduler i læreplanene vil gi bedre fagarbeidere

Publisert

Kvinnelig fagarbeider med hjelm

I forbindelse med det landsomfattende arbeidet med ny tilbudsstruktur og fagfornyelse i hele grunnutdanningen har Utdanningsdirektoratet (Udir) besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe bestående av representanter fra noen faglige råd som skal legge premissene for slike fordypningsområder i læreplanene. Arbeidet skal sluttføres innen 1.mai 2019. Foto: Unsplash.

Nå blir de yrkesfaglige læreplanene forhåpentligvis enda mer tilpasset enkeltbransjenes behov. NHO Mat og Drikke deltar i en arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet som skal foreslå nasjonale prinsipper og rammer for fordypninger i læreplanene for opplæring i bedrift.

- Fordypningsmoduler har lenge vært et ønske fra flere av våre bransjer og noe vi hadde i Reform-94, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke. Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 mistet vi denne muligheten, i bytte mot mer overordnede læreplanmål som skulle "passe alle".

Det er en ulik oppfatning om hvor vellykket denne endringen ble, men overordnede mål har ikke gjort læreplanene enklere å bruke og forstå. Nå vil vi ha på plass bedre og mer konkrete læreplanmål tilpasset dagens virkelighet med spesialisert produksjon, der det er behov for dette.

I forbindelse med det landsomfattende arbeidet med ny tilbudsstruktur og fagfornyelse i hele grunnutdanningen har Utdanningsdirektoratet (Udir) besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe bestående av representanter fra noen faglige råd som skal legge premissene for slike fordypningsområder i læreplanene. Arbeidet skal sluttføres innen 1.mai 2019.

Ved å legge til rette for flere valgbare deler i læreplanene kan man skreddersy opplæringen til den enkelte bedrifts behov.

- For eksempel kan det være aktuelt å innrette en del av læreplanen for skogsoperatørfaget som valgbare moduler i eksempel skogskjøtsel og bærekraftig forvaltning, eller i den mer tekniske biten som drift og vedlikehold av hogstmaskiner, sier Lynghaug som deltar i arbeidsgruppen nedsatt av Udir.

Spekevareindustrien er annen bransje som ser behovet for å kunne innrette utdanningen i kjøttfagene mer inn mot sine produksjonsprosesser, ved å få en egen fordypningsmodul i spekevareproduksjon. Faglig råd restaurant- og matfag har også et ønske om å få på plass en felles prosessoperatørutdanning i matindustrien med en "blå" og en "grønn" fordypning, tilpasset både sjømatindustrien og den øvrige matindustriens behov.

Arbeidsgruppen skal nå komme frem til en felles anbefalt modell og felles prinsipper og rammer for fordypninger på Vg3. Arbeidsgruppens forslag skal forankres i alle faglige råd, og målet er å få på plass fordypningsmoduler i de nye læreplanene som skal skrives i løpet av 2020. 

Mulige rammer for fordypningsmoduler i læreplanene kan være:

  • Det vil være lærebedriften som avgjør hvilke fordypninger de kan tilby
  • Lærlingen skal ha opplæring i én fordypning
  • Fordypning skal fremgå av lærekontrakten
  • Fordypningene er rettet inn mot ulike områder av lærefaget
  • Fellesdelen skal utgjøre den største delen av lærefaget
  • Dersom det skal opprettes fordypninger i et lærefag, skal det minimum være to valgbare fordypninger i tillegg til fellesdelen.
  • Fordypninger skal være utformet slik at de er holdbare over tid.
  • Valgt fordypning dokumenteres på vedlegg til fag- eller svennebrevet.
  • Ved ønske om fordypninger i lærefag skal faglig råd begrunne behovet. Opprettelse av fordypninger skal følge samme rutine og prosedyrer som øvrige endringer i tilbudsstrukturen (ref. Rutiner og prosedyrer for endringer i tilbudsstrukturen)

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: