NHO Mat og Drikke

Innhold

Får videreføre fagutdanning i gartnerfaget

Nyhet, Utdanningspolitikk

Publisert

Stort drivhus med tomater

Foto: Erwan Hesry / Unsplash

Kunnskapsdepartementet har nå godkjent en utvidelse av forsøket med fagbrev i gartner- og landbruksfagene. De skolene som har deltatt i forsøket kan nå likevel videreføre utdanningstilbudet til høsten. Dette betyr mye både for gartnernæringen, landbruksnæringen og for de elevene som nå får fullføre sin fagutdanning i påvente av en permanent ordning.

Økonomiske og praktiske konsekvenser ble vektlagt

Det var de store konsekvensene for skolene og elevene som ble lagt til grunn for kunnskapsdepartementets avgjørelse. I brevet til de fylkeskommunene som har deltatt i forsøket, Buskerud, Vestfold, Nordland og Finnmark fylkeskommune skriver de:

«Departementet har gjennomgått saken, og mener det er hensiktsmessig å innvilge søknaden. Departementet viser blant annet til at fylkeskommunen har igangsatt en ikke ubetydelig rigg for det aktuelle forsøket. Det er ikke endelig besluttet om forsøket vil føre til varige endringer, og evaluering av forsøket vil ikke foreligge før mot slutten av 2020. Dersom det blir aktuelt med varige endringer, vil et opphold i modellen 2+2 kunne ha store økonomiske og praktiske konsekvenser.»

- Dette var en gledelig nyhet, og en helt riktig avgjørelse, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke. Det ville være bortkastede ressurser å måtte legge rekrutteringen og skoletilbud som nå er opprettet brakk i tre år i påvente av oppretting av permanente utdanningsløp. Nå vil vi arbeide videre gjennom Faglig råd naturbruk for at Gartnerforbundets søknad om en ny fagutdanning med lærlingordning kommer på plass og erstatter det utvidede forsøket med 2+2 ordning i gartnerfaget, og at vi får en fagutdanning i landbruksfag.

Fra og med skoleåret 2014/15 ble det igangsatt et forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner som innebærer to år i skole og to år i godkjent lærebedrift. Kandidater vil etter endt opplæringsløp motta fagbrev og vitnemål på lik linje med andre lærefag. Forsøket skulle avsluttes 2020, men utvides nå til 2023. I mellomtiden vil vi sannsynligvis ha fått på plass en permanent ordning med fagutdanning i gartnerfaget, sier Lynghaug.

NHO Mat og Drikke har jobbet aktivt med denne saken i lengre tid. Det kan du lese mer om i disse to sakene:

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: