En mer praktisk grunnskole med tydeligere kompetansemål

Nyhet, Kompetansepolitikk

Publisert

Nærbilde av en gutt og fargeblyanter

Forskningen viser at alle elever, også de teoristerke, har nytte av en mer praktisk skolehverdag. Foto: Pixabay.

NHO Mat og Drikke har arbeidet for å få en best mulig grunnskole, med praktisk læring som forbereder elevene både til studier og yrkesfag.

Flere av fagene i skolen blir mer utforskende og praktiske. Blant annet skal entreprenørskap tydelig inn. Det er også tydelig i kompetansemålene i eksempelvis kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse at dette er praktiske fag der elevene skal være aktive og skapende, sier Sanner.

Les også: Bedre kår for praktiske fag i skolen 

- Vi har lenge arbeidet for en fornyelse av hele grunnutdanningen, sier spesialrådgiver Espen Lynghaug i avdeling for politikk og analyse i NHO Mat og Drikke. Entreprenørskap og praktisk arbeid må få en tydeligere plass i undervisningen.

NHO Mat og Drikke har særlig engasjert seg i å få mer praksis inn i faget "Mat og Helse", og har vært direkte involvert i utviklingen av de nye kjerneelementene i faget. Mer håndverk inn i Kunst og håndverksfaget og arbeidslivsfag har og vært viktig for oss.

Digital kompetanse og teknologiforståelse er emner som er gjennomgående og fagovergripende, og som skal integreres i samtlige læreplaner. Alt i alt er vi godt fornøyd med utkastet til nye læreplaner, sier Lynghaug. Utfordringen blir nå å få overført de gode intensjonene i læreplanmålene til mer praktisk undervisning.

Forskningen viser at alle elever, også de teoristerke, har nytte av en mer praktisk skolehverdag. For de mer praktisk anlagte elevene er det å få koble teorien til praktisk arbeid avgjørende for læring og mestring. De nye læreplanene som nå legges ut på høring er et stort skritt i riktig retning.

-Fagfornyelsen er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Les mer på regjeringens nettsider

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: