En mer praktisk grunnskole med tydeligere kompetansemål

Publisert

Nærbilde av en gutt og fargeblyanter

Forskningen viser at alle elever, også de teoristerke, har nytte av en mer praktisk skolehverdag. Foto: Pixabay.

NHO Mat og Drikke har arbeidet for å få en best mulig grunnskole, med praktisk læring som forbereder elevene både til studier og yrkesfag.

Flere av fagene i skolen blir mer utforskende og praktiske. Blant annet skal entreprenørskap tydelig inn. Det er også tydelig i kompetansemålene i eksempelvis kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse at dette er praktiske fag der elevene skal være aktive og skapende, sier Sanner.

Les også: Bedre kår for praktiske fag i skolen 

- Vi har lenge arbeidet for en fornyelse av hele grunnutdanningen, sier spesialrådgiver Espen Lynghaug i avdeling for politikk og analyse i NHO Mat og Drikke. Entreprenørskap og praktisk arbeid må få en tydeligere plass i undervisningen.

NHO Mat og Drikke har særlig engasjert seg i å få mer praksis inn i faget "Mat og Helse", og har vært direkte involvert i utviklingen av de nye kjerneelementene i faget. Mer håndverk inn i Kunst og håndverksfaget og arbeidslivsfag har og vært viktig for oss.

Digital kompetanse og teknologiforståelse er emner som er gjennomgående og fagovergripende, og som skal integreres i samtlige læreplaner. Alt i alt er vi godt fornøyd med utkastet til nye læreplaner, sier Lynghaug. Utfordringen blir nå å få overført de gode intensjonene i læreplanmålene til mer praktisk undervisning.

Forskningen viser at alle elever, også de teoristerke, har nytte av en mer praktisk skolehverdag. For de mer praktisk anlagte elevene er det å få koble teorien til praktisk arbeid avgjørende for læring og mestring. De nye læreplanene som nå legges ut på høring er et stort skritt i riktig retning.

-Fagfornyelsen er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Les mer på regjeringens nettsider

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: