NHO Mat og Drikke

Innhold

Kompetanse og utdanning

Lærling

Foto: Shutterstock

NHO Mat og Drikke arbeider for å sikre våre medlemmer tilgang på rett kompetanse og legge til rette for systematisk kompetanseutvikling av medarbeidere i bedriftene. Gjennom samarbeid med utdanningstilbydere og myndigheter er NHO Mat og Drikke en aktiv part i utviklingen av norsk utdanningspolitikk og fremtidens utdanningssystem.

Innhold:

Rekruttering

Grunnskolen

Fag- og yrkesopplæring

Høyere utdanning

Livslang læring

Pågående og avsluttede prosjekter

Rekruttering

6 av 10 medlemsbedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov. Bransjene behøver alt fra doktorgrad til ufaglært arbeidskraft, men i volum er det fagarbeidere det er aller størst behov for. Både tekniske og håndverksmessige ferdigheter etterspørres og er mangelvare i de fleste bransjene. Dette er en utfordring som ikke kan løses bare gjennom å arbeide med innholdet i utdanningene, men gjennom aktiv rekruttering og synliggjøring av bransjene og bedriftene. NHO Mat og Drikke arbeider derfor for at medlemsbedriftene skal ha tilgang på rett kompetanse over tid.

Saker vi jobber med innenfor rekruttering

 1. Nyhet, Utdanningspolitikk velgskog, rekruttering

  Nytt utvalg skal øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen

  Nå har et regjeringsoppnevnt utvalg fått i oppgave å finne ut hvorfor.

 2. Nyhet, Utdanningspolitikk rekruttering

  Regjeringsoppnevnt utvalg for rekruttering til matindustrien

  NHO Mat og Drikke er meget godt fornøyd med dette initiativet og er klar til å tiltre utvalget.

 3. Nyhet, Utdanningspolitikk rekruttering

  Nå kommer nye filmer i restaurant- og matfagene

  Filmene er et sentralt verktøy i rekrutteringen til bransjen.

Grunnskolen

NHO Mat og Drikke arbeider for at den 10-årige grunnskolen skal gi et godt grunnlag enten elevene vil velge en fagutdanning eller en lengere utdanning. Vi er særlig opptatt av at de praktiske og estetiske fagene blir ivaretatt. Fagene mat og helse og håndverksfagene får ikke tilstrekkelig fokus i skolen i dag. Det er bekymringsverdig både fordi fagene er viktige i seg selv, og som arena for samhandling og innlæring av andre fag, som for eksempel matematikk.

Saker vi jobber med rettet mot grunnskolen

 1. Nyhet, Utdanningspolitikk grunnskole

  Tett på - tidlig innsats

  NHO Mat og Drikke deltok på høringen.

 2. Nyhet, Utdanningspolitikk grunnskole

  - Vi må starte med barna

  Læreplanen i faget mat og helse er en av disse, og NHO Mat og Drikke har fulgt arbeidet med den nye læreplanen.

 3. Nyhet, Utdanningspolitikk grunnskole

  En mer praktisk grunnskole med tydeligere kompetansemål

  Noe NHO Mat og Drikke har jobbet for over lengre tid.

Fag- og yrkesopplæringen

Over 80 prosent av medlemmene i NHO Mat og Drikke har behov for fagarbeidere. NHO Mat og Drikke er involvert i utviklingen av fremtidens fag- og yrkesopplæring. Vi er formell part i flere faglige råd, og engasjerer oss i de utviklingsprosjekter og høringer som er relevante. Gjennom påvirkning av NHOs felles utdanningspolitikk øker vi muligheten for gjennomslag i saker som angår flere bransjer.

Saker vi jobber med rettet mot fag- og yrkesopplæring

 1. Nyhet, Utdanningspolitikk Fagopplæring

  Matindustrien bør ta inn flere lærlinger til høsten

  Hvordan vil fag- og yrkesopplæringen foregå fremover?

 2. Nyhet, Utdanningspolitikk velgskog, Fagopplæring

  Nye læreplaner i yrkesfag

  De nye planene tas i bruk høsten 2020.

 3. Nyhet, Utdanningspolitikk Fagopplæring

  Sanner varsler ny stortingsmelding om den videregående opplæringen

  Mottok Liedutvalgets rapport i slutten av desember 2019.

Høyere utdanning

I tillegg til universitets- og høyskolesektoren vil høyere yrkesfaglig utdanning i regi av fagskolene bli stadig viktigere for bransjene i NHO Mat og Drikke. Vi arbeider for å få til et tettere samarbeid mellom bedriftene og utdanningstilbyderne for å sikre kvalitet og relevans i høyere utdanning. Det er politisk vedtatt at det skal etableres samarbeidsorganer og utvikles lokale strategier for samarbeid med arbeids- og næringsliv ved alle høyere utdanningsinstitusjoner. Særlig fagskolesektoren kommer til å spille en viktig rolle i regjeringens kompetansereform for livslang læring.

Saker vi jobber med innenfor høyere utdanning

 1. Politisk sak, Utdanningspolitikk Høyere utdanning

  Vil ha praksisprofessor

  Egne stillinger der det kreves erfaring fra arbeids- og næringsliv.

Livslang læring

Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Mange av oss må ta mer utdanning og opplæring. I årene som kommer vil digitalisering og automatisering i økende grad sette sitt preg på arbeidslivet. Omstilling er ikke noe nytt, men tempoet i den teknologiske utviklingen og endringene i samfunnet kommer raskere enn før. NHO Mat og Drikke engasjerer seg både politisk med rammebetingelsene og praktisk gjennom kompetanseprosjekter for å sikre at medlemsbedriftene har tilgang på rett kompetanse over tid. 

Saker vi jobber med innenfor livslang læring

 1. Nyhet, Utdanningspolitikk Livslang læring

  Bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien lansert

  De første tilbudene i bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien er nå på plass. Tilbudene er gratis. Permitterte arbeidstakere kan fortsatt motta dagpenger selv om de følger undervisningen.

 2. Nyhet, Utdanningspolitikk Livslang læring

  Kompetanse gir konkurransekraft

  Fagskolene med spissede utdanninger for fagarbeidere i industrien.

Pågående og avsluttede prosjekter:
 1. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Gratis kurs og utdanningstilbud for 10 millioner klart til bruk

  Regjeringen har gitt inntil 15 millioner kroner til mat- og drikkevareindustrien til kompetanseheving av de ansatte. En god del av pengene er allerede disponert, og nå finnes en rekke både korte og lengre utdanningstilbud klar for påmelding.

 2. Politisk sak, Utdanningspolitikk

  Prosjektet Matindustrien 4.0

  "Matindustrien 4.0" er et toårig kompetanseprosjekt som startet opp januar 2019 og eies av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke i fellesskap.

 3. Politisk sak, Utdanningspolitikk

  Kompetansebehovsutvalget (KBU)

  Kompetansebehovsutvalget ble etablert i 2017 med mandatperiode til 31. mai 2020. 10. februar 2020 la utvalget frem sin tredje og siste rapport. Formålet med KBU har vært å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: