Jordbruksoppgjøret 2018

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

En åker med grønnkål

Prisutviklingen på norske råvarer må bidra til å styrke matindustriens konkurransekraft. Over tid må den ikke overstige råvareprisutviklingen hos våre handelspartnere.

Mat- og drikkenæringens konkurransekraft må styrkes, og volum i råvareproduksjonen må sikres. Dette må også i år være viktigste grunnlag for jordbruksoppgjørets innretning, sier NHO Mat og Drikke i sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger.

Våre medlemsbedrifter er en viktig del av et variert næringsliv og en vesentlig bidragsyter til velferdssamfunnet. Mat- og drikkeindustrien er jordbrukets største kunde.

Mat- og drikkeindustrien er avhengig av et velfungerende importvern. Samtidig er en stadig større del av denne industrien i konkurranse med en økende import, og vår eksport er på et meget lavt nivå, selv om den også øker.
NHO Mat og Drikke mener at Regjeringens mål om at inntekter til bonden i størst mulig grad skal hentes fra markedet, må suppleres med en forståelse for at matindustrien, for å kunne avta bondens produkter, må være konkurransedyktig. De viktige samfunnsmessige oppgaver bonden har i tillegg til å levere mat, må dekkes med budsjettstøtte.

NHO Mat og Drikke mener:

  • Prisutviklingen på norske råvarer må bidra til å styrke matindustriens konkurransekraft. Over tid må den ikke overstige råvareprisutviklingen hos våre handelspartnere.

I tider med prisoppganger ute, må man søke å redusere råvareprisgapet

  • Budsjettstøtten må sikre bøndenes inntekter og investeringsbehov, og betale for kulturlandskap og drift i områder der dette er kostnadskrevende.
  • Oppgjøret må bidra til å sikre at bonden kan levere tilstrekkelig volum og kvalitet til konkurransedyktige priser.
  • Utformingen av nasjonale reduksjonsmål for klimagassutslipp, og virkemidler for gjennomføring av disse for ikke-kvotepliktig sektor, må ikke svekke næringens konkurransekraft i forhold til utenlandske aktører.
  • Rammen for RÅK må tilpasses volum og prissvingninger og rommet for vareutvidelser må økes.
  • Det må ikke gjennomføres endringer i bedriftenes rammevilkår uten at disse er forberedt og drøftet på forhånd

Her kan du lese hele NHO Mat og Drikkes innspill til jordbruksoppgjøret i .pdf-format

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: