Jordbruksoppgjøret 2022: -Råvareproduksjonen må sikres

Nærbilde av kornaks.

Jordbruksoppgjøret for 2022 startet 27. april.

-Mange medlemsbedrifter ser alvorlig på den økonomiske situasjonen bøndene nå står i. Bøndene må ha betingelser som gir lønnsom drift og inntekter til dekning av investeringskostnader. Samlet må mat- og drikkenæringens konkurransekraft styrkes. Da må råvareproduksjonen være stabil og forutsigbar, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke ved starten av jordbruksoppgjøret 2022.

Startskuddet for jordbruksoppgjøret gikk onsdag 27. april med rekordhøye krav til staten fra landbruksorganisasjonene. Forhandlingene skal være ferdige til 16. mai. I forkant av forhandlingene har NHO Mat og Drikke sendt innspill til Landbruks- og matdepartementet (LMD) og understreket at mat- og drikkenæringens konkurransekraft må styrkes, samtidig som råvareproduksjonen sikres.

-Den krevende situasjonen for jordbruket med stigende priser på grunnleggende innsatsfaktorer som energi og gjødsel, legger en utfordrende ramme for årets oppgjør, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. Han sier at næringsmiddelindustrien opplever pressede forsyningskjeder som følge av pandemien og Russlands invasjon i Ukraina. - Dette har ført til brudd og uro i matindustriens internasjonale verdikjeder, noe som gir betydelige økte produksjonskostnader og i en del tilfeller behov for å omdirigere forsyningskjeder. Kostnadsøkningene og konkurranseulempene dette medfører må hensyntas i jordbruksoppgjøret.

Brubakk viser til en særlig utfordring knytte til at kostnadene for innsatsfaktorer for bonden øker løpende, mens prissettingen på produktene skjer ved gitte mellomrom. De raske kostnadsøkningene fører dermed til at bonden blir lås inne med høye kostnader, noe som gjør bonden ekstra sårbar.

I innspillsbrevet til LMD trekker NHO Mat og Drikke i tillegg frem følgende forhold som særlig bør hensyntas i årets forhandlinger:

  • Norsk råvareproduksjon må sikres
  • Budsjettstøtten må gi bøndene inntekter til lønnsom drift og investeringer
  • Kostnadsutviklingen må bidra til å styrke matindustriens konkurransekraft
  • Hurdalsplattformen antyder at det kan innføres prosenttoll på enkelte landbruksvarer. Omlegging av importvernet er en stor øvelse som påvirker rammevilkårene til aktørene i alle deler av verdikjeden for mat og drikke. Spørsmål om prosenttoll kan videre påvirke det handelspolitiske forholdet til EU. Eventuelle endringer i importvernet må konsekvensutredes grundig.
  • Staten må stille til rådighet risikoavlastning og positive insentiver for å realisere ambisjoner på utslippskutt, slik at verdikjedens samlede konkurransekraft ikke svekkes og produksjonen reduseres.
  • Rammen for RÅK må tilpasses volum og prissvingninger og vareutvidelser må aksepteres.
  • Begrenset eksport av nisjeprodukter vil være lønnsomt for matindustrien parallelt med at det bidrar til avtaking av norske jordbruksvarer, uten å utfordre importvernet.
  • Beredskap og forsyningssikkerhet øker raskt i betydningen fremover. Mat- og drikkeindustrien ønsker å bli involvert i beredskapsplanleggingen.

Her kan du lese NHO Mat og Drikkes innspillsbrev i sin helhet 220314 NHO Mat og Drikkes innspill til jordbruksoppgjøret 2022.pdf

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: