NHO Mat og Drikke

Innhold

Jordbrukspolitikk

Kornåker

Foto: Betzy Hänninen

Mat- og drikkenæringen må ha tilstrekkelig tilgang til norske råvarer av en kvalitet og til en pris som sikrer næringens konkurransekraft overfor våre naboland og handelspartnere. Det er samtidig viktig å øke volumet i norsk matproduksjon i tråd med markedsutviklingen. En sterk og konkurransedyktig mat- og drikkeindustri er en forutsetning for at det skal kunne oppnås.

 1. Innspill til jordbruksoppgjøret 2018

  NHO Mat og Drikke mener at mat og drikkenæringens konkurransekraft må styrkes, og volum i råvareproduksjonen må sikres. Dette må også i år være viktigste grunnlag for jordbruksoppgjørets innretning.

For de fleste mat og drikkevarer gir ikke tollvernet rom for en særnorsk kostnadsvekst. Derfor må prisutviklingen på norske råvarer følge råvareprisutviklingen hos våre handelspartnere. Økt produksjon og konkurransedyktighet fordrer en tilfredsstillende økonomi i primærproduksjonen. Det sikres gjennom fortsatt effektivisering og kostnadsreduksjoner, markedsinntekter og budsjettstøtte.

Importkonkurransen i markedet har økt vesentlig de siste årene. Muligheten for å dekke inn en særnorsk kostnadsvekst gjennom å øke prisene i det norske forbrukermarkedet er derfor ikke tilstede. Mat- og drikkenæringen er opptatt av at et velfungerende importvern og støtten som gis over statsbudsjettet til jordbruket, kompenserer for merkostnadene i den norske verdikjeden for mat og drikke.

Her finner du NHO Mat og Drikkes bioøkonomistrategi (.pdf-format)

Aktuelt:
 1. Nyhet, Norsk råvaretilgang

  Jordbruksoppgjøret 2019

  Jordbruksoppgjøret står for døren. NHO Mat og Drikke har på vanlig måte, sendt partene i jordbruksoppgjøret mat- og drikkeprodusentenes viktigste innspill til forhandlingene mellom staten, Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag.

 2. Nyhet, Norsk råvaretilgang

  Endringer for transport av levende dyr

  Kjøre- og hviletidsbestemmelsene skal sikre trafikksikkerheten og sjåførens helse og sikkerhet. I Norge har vi tolket regelverket slik at det har vært mulig å kjøre lengre sammenhengende enn kjøre- og hviletidsbestemmelsene tilsier.

 3. Nyhet, Norsk råvaretilgang

  Jordbruksoppgjøret 2018

  Mat- og drikkenæringens konkurransekraft må styrkes, og volum i råvareproduksjonen må sikres. Dette må også i år være viktigste grunnlag for jordbruksoppgjørets innretning, sier NHO Mat og Drikke i sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: