Hilser samarbeidsinvitasjon velkommen

Nyhet, Kosthold og folkehelse

Publisert

Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk

Regjeringen varsler i folkehelsemeldingen at den vil videreutvikle samarbeidet med næringslivet på ulike områder. NHO Mat og Drikke hilser invitasjonen velkommen.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen la 5. april 2019 frem regjeringens folkehelsemelding – Gode liv i et trygt samfunn. I meldingen understreker regjeringen at befolkningens helse og livskvalitet har betydning for samfunnsutviklingen. FNs 17 bærekraftsmål er et viktig utgangspunkt i en melding der regjeringen understreket betydning av samarbeid mellom frivillig sektor, ideelle organisasjoner, næringslivet og offentlige myndigheter.

- Intensjonsavtalen om samarbeid om tilrettelegging for et sunnere kosthold fra 2016 er rammeverket for folkehelsesamarbeidet mellom myndighetene og næringslivet. Når regjeringen nå varsler at den vil videreutvikle dette samarbeidet, hilser vi det velkommen, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Mat- og drikkeprodusentene har en grunnleggende tro på at et tillitsbasert samarbeid mellom myndigheter og næringslivet vil bidra til gode resultater i folkehelsepolitikken. Det var bakgrunnen for at NHO Mat og Drikke tok initiativ til intensjonsavtalen for knapt tre år siden. Avtalen omfatter nå mat- og drikkeprodusentene, dagligvarehandelen og serveringsnæringen, og om lag 100 bedrifter har så langt sluttet seg til arbeidet.

Regjeringen peker selv på at samarbeidet om redusert inntak av tilsatt sukker inntil videre har stoppet opp etter at avgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer ble økt med h.h.v. 40 og 80 pst. i statsbudsjettet for 2018. Økningen i sjokolade- og sukkervarer ble riktignok reversert i 2019-budsjettet, og et eget utvalg vurderer nå avgiftene.

- Vi opplever at statsråd Åse Michaelsen har et sterkt og oppriktig ønske om at folkehelsesamarbeidet med næringslivet skal fortsette med full kraft. Det ønsket deler mat- og drikkeprodusentene, sier Brubakk, som mener at alt ligger til rette for å kunne få det til:

- Det er bra at regjeringen er tydelig i sin beskrivelse av at avgiftsøkningene har fått konsekvenser for folkehelsesamarbeidet med næringslivet. Den virkelighetsbeskrivelsen deler vi. Med regjeringens klare ønske om å fortsette næringslivssamarbeidet og med den debatten som vil følge når avgiftsutvalget etter planen legger frem sin innstilling før påske, burde det ligge til rette for at vi kan komme frem til gode løsninger, mener Brubakk.

Folkehelsemeldingen skal nå drøftes i Stortinget. Regjeringen har varslet at den vil komme tilbake til avgiftspolitikken i statsbudsjettet for 2020.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: