NHO Mat og Drikke

Innhold

- Bra med mer kunnskap om TTIP

Nyhet, Handel

Publisert

Petter Haas Brubakk.Foto.

- Det er viktig at Regjeringen følger TTIP forhandlingene tett for å både ivareta et samlet næringslivs interesser, og ivareta den landbaserte mat- og drikkenæringens behov for norske råvarer, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

En ny rapport om hvilke konsekvenser en handels- og investeringsavtale mellom EU og USA (TTIP) vil ha for Norge, bekrefter at norsk jordbruk vil stå overfor utfordringer dersom importvernet fjernes eller reduseres betydelig.

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) presenterte 2. november en rapport om hvilke konsekvenser den mulige handelsavtalen mellom EU og USA (TTIP) kan ha for Norge. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Universitetet i München, Menon, Norsk institutt for bioøkonomi og Universitet i Oslo.

- For NHO Mat og Drikke har det vært et mål å etablere økt kunnskap om konsekvenser for den landbruksbaserte verdikjeden i Norge ved en eventuell tilknytning til TTIP, sier Petter Brubakk. Han mener rapporten er viktig for å forstå hvilke konsekvenser ulike norske veivalg kan få for norsk økonomi og næringsliv og få et best mulig grunnlag for å sikre norsk interesser i denne prosessen.

Rapporten peker på at et lavere tollvern vil gi lavere priser, reduksjon i inntekter og medføre redusert matproduksjon. Samtidig viser beregningene at det er mulig å kompensere for effektene av svekket tollvern gjennom omdisponering av budsjettstøtten og økt budsjettstøtte.

- Mat- og drikkenæringen er en del av en nasjonal verdikjede for mat- og drikkeproduksjon. I verdikjeden er det i stor grad gjensidig avhengighet mellom landbruk og mat- og drikkenæringen, og en TTIP avtale kan derfor også ha store konsekvenser for norsk matindustri, sier Brubakk. - Det er viktig at Regjeringen følger TTIP forhandlingene tett for å både ivareta et samlet næringslivs interesser, og ivareta den landbaserte mat- og drikkenæringens behov for norske råvarer.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: